Kolumni Kainuun paikallislehdissä 8.3.2016

Samaa köyttä vetäen

Lisännyt: MariMaier 08. maaliskuuta, 2016

Suomen tulevaisuuden kannalta isot asiat etenevät. Marraskuussa sovittiin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta ja nyt on pitkien neuvottelujen jälkeen saatu aikaan yhteiskuntasopimus. Tämä on jälleen näyttö siitä, että suomalaiset osaavat ratkaista ongelmia sopimalla. Sopimus on historiallinen ja se luo vaikuttavalla tavalla edellytyksiä maamme kilpailukyvyn ja työllisyyden kohenemiselle. Yhteiskuntasopimuksesta hyötyvät siten ennen kaikkea työttömiemme suuri joukko.

Tätä kirjoittaessa ei ollut vielä tietoa SAK:n lopullisesta kannasta. Hyväksyessään ratkaisun työmarkkinajärjestöt ovat arvioineet, että Suomeen on mahdollista syntyä jopa 45 000 uutta työpaikkaa, hallituksen ennakoidessa varovammin 35 000 työpaikan vaikutusta. Vaikka sopimus ei tavallisten työtä tekevien suomalaisten kannalta ole kivuton, se on kuitenkin oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi kuin mihin hallitus ja eduskunta olisivat lainsäädännön kautta pystyneet. Palkansaajat osallistuvat merkittävällä tavalla näin Suomen kuntoon laittamiseen ja panos ansaitsee täyden tunnustuksen.

Panos palkitaan myös pitkällä aikavälillä. Ratkaisu laskee työnantajamaksuja eli palkan sivukuluja. Tällä helpotetaan varsinkin pienten yritysten mahdollisuuksia tarjota uutta työtä. Työn teettämisestä tulee Suomessa houkuttelevampaa ja Suomeen kannattaa jälleen investoida. Kun yritysten kilpailukyky kasvaa, vienti elpyy, ja luo hyvän kierteen myös palvelualalle ja muille toimialoille. Uusia työpaikkoja tulee väistämättä syntymään.

Hallitus on luvannut veronkevennyksiä miljardin euron verran, jos tulokset myös paikallisen sopimisen osalta ovat riittävät ja sopiminen otetaan käyttöön työpaikoilla. Tämä on tärkeää ennen kaikkea työllisyystavoitteidemme toteutumiseksi. Järjestäytymättömillle yrityksille saadaan nyt samat joustojen mahdollisuudet kuin työnantajaliittoihin kuuluville yrityksille. On kaikkien kannalta hyvä, että yritys voi ajoissa sopia mahdollisista keinoista yhdessä työntekijöiden kanssa, jotta hankalassa tilanteessa ei jouduttaisi lomautuksiin tai irtisanomisiin.

Paikallisen sopimisen onnistuminen vaatii luottamusta työpaikan koko henkilöstön välillä. Kun työntekijöillä on sama käsitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta kuin työnantajalla, on paikallinen sopiminen luontevaa ja sitoutuminen mahdollista. Onnistuessaan paikallinen sopiminen auttaa konkreettisesti säilyttämään työpaikkoja ja luomaan myös uusia.

Haasteemme ovat yhteisiä ja niiden ratkaiseminen on omissa käsissämme. Suomen saaminen nousuun vaatii ennen kaikkea uskoa siihen, että samaa köyttä vetämällä suunta on vihdoin käännettävissä.

Jaa tämä sivu: