kolumni Kainuun sanomat 13.10.2017

Satavuotiaan Suomen Turva

Lisännyt: AnnaKaarina 14. lokakuuta, 2017

Tällä viikolla ensi-iltaan tulee uusittu Tuntematon sotilas- elokuva. Väinö Linnan kirjan hengelle uskollista tulkintaa on kuvattu myös Kainuussa. Maakunnassamme koettiinkin viime sodissa nuoren valtakunnan selviytymisen kannalta ratkaisevia taisteluita.

Vaikka aikaa on kulunut noista ajoista, puolustuksemme peruspilarit ovat osoittautuneet kestäviksi ratkaisuiksi epävarmassa maailmassa. Yleinen asevelvollisuus, koko maan puolustaminen ja sotilasliittoon kuulumattomuus ovat runkona myös puolustusselonteossa, jonka Sipilän hallitus teki ensimmäistä kertaa. Toimin parlamentaarisessa seurantaryhmässä valmistellessa puolustusselontekoa, jossa huomioitiin lähellä ja kaukana tapahtuva turvallisuusympäristömme muutos ja uudet uhat, jotka haastavat kehittämään puolustustamme valppaasti ja kokonaisvaltaisesti.

Syksyn budjettikäsittelyssä turvallisuus ja puolustus onkin yhtenä ensi vuoden painopisteenä. Poliisille ja suojelupoliisille esitetään lisämäärärahaa perustoimintojen turvaamiseen ja terrorismin ehkäisyyn sekä puolustusvoimille 50 miljoonan euron lisäystä valmiuden parantamiseksi.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asemaa ja tulevaisuutta selvitettiin juuri puolustusministeriön toimesta ja tarkempi kehitysmalli on valmistelussa. MPK:n toiminta on kokonaisturvallisuutemme kannalta tärkeä ja siihen tullaan panostamaan niin puolustusselonteon kuin eduskunnan tahdon perusteella.

Puolustusvoimissa panostetaan paikallisjoukkojen valmiuteen ja kehittämiseen. Niiden toimintaa harjoitellaan jo nyt aktiivisesti, kuten maavoimien paikallispuolustusharjoituksessa viime kuussa Kainuussa. Suomen vahvuus on, että ammattisotilaiden, varusmiesten ja reserviläisten osaamista sekä yhteistyötä viranomaisten ja muun yhteiskunnan kanssa vaativissa tilanteissa harjoitellaan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Alueilla toimivat prikaatimme johtavat näitä harjoituksia. Varuskunnissa on ollut viimeisen vuoden ajan tärkeimpänä aiheena valmiuden kehittäminen. Tässä Kainuun Prikaatilla on ollut hyvät lähtökohdat pitkään toimineena valmiusprikaatina. Varuskuntaverkostossa Kainuun Prikaati on vahva ja arvostettu toimija, joka vetää myös monia pilotteja eri kehittämishankkeissa.

Viisas ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut aina pohja Suomen kansainvälisen aseman vahvistamiselle ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiselle. Meidän on harjoitettava aktiivista vakauspolitiikkaa ja toimittava niin, ettei maamme joudu sotilaallisen konfliktin osapuoleksi. Pienen maan on tärkeää valita etenkin tasavallan presidentti, jolla on mahdollisimman laaja ulkopoliittinen kokemus ja valtion johtajien verkosto, tunnustetut diplomaattiset taidot ja laaja ymmärrys, miten maailman kehitys vaikuttaa kotimaahamme. Näissä asioissa vahvin kokemus ratkaisee. Siksi valintani on Matti Vanhanen.

Jaa tämä sivu: