Kolumni Kainuun Sanomissa 1.7.2016

Sote-uudistus loppusuoralla

Lisännyt: MariMaier 01. heinäkuuta, 2016

Hallitus julkisti tällä viikolla sote- ja maakuntauudistuksen alustavat lakiluonnokset. Uudistuksia on odotettu vuosikausia ja ne etenevät nyt hallituksen linjauksien mukaan, avoimesti valmistellen ja aikataulun mukaisesti.

Suomessa on liian nopeasti kasvavat sote-kustannukset, terveyden eriarvoistuminen on lisääntynyt ja palvelujen saatavuus myös heikentynyt. Tärkein tavoite soteuudistuksessa onkin tämän kehityksen katkaiseminen. Uudistuksen keskiössä on ihminen, ei hallinto. Kansalaisten mahdollisuudet tasavertaisiin palveluihin ja vaikuttamiseen turvataan ja alueiden elinvoimaa vahvistetaan koko maassa.

Myös kunnissa voidaan hallinnon jatkuvien uudistamishankkeiden ja soten kustannuspaineiden sijasta keskittyä kunnan ydintehtävien hoitoon ja kehittämiseen, kuten elinvoimatyöhön, lähipalvelujen kehittämiseen sekä paikalliseen demokratiaan. Kunnat toimivat kuntalaisten yhteisöinä, ja niiden merkitys tässä roolissa entisestään kasvaa. Tehtävien karsiminen helpottaa kuntia niiden taloudenhoidossa ja tarve kuntien määrän vähentämiseen pienenee.

Uudistus vähentää ja selkeyttää ennen kaikkea hallintoa. Nykyään useiden satojen organisaatioiden hoitamat tehtävät kootaan 18 maakunnalle. Sote-palveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuussa olevat maakunnat järjestävät palvelunsa oman alueensa asukaspohjan, ikärakenteen, väestötiheyden ja etäisyydet huomioon ottaen. Lainsäädännöllä mahdollistetaan siten kullekin maakunnalle parhaat ratkaisut.

Vaikka suuria investointeja sotealueilla rajoittava laki on nyt tullut voimaan, investoinnit ovat mahdollisia poikkeusluvalla, jos ne ovat välttämättömiä soteuudistuksen tavoitteiden ja koko maakunnan näkökulmasta. Poikkeuslupahakemukset on käsiteltävä muutaman kuukauden sisällä, jotta tärkeitä hankkeita ei viivästetä turhaan ja mm. Kainuun Uusi sairaala –hankkeen rakentamispäätös päästään tekemään aikataulussaan.

Soteuudistukseen sisältyvän valinnanvapauden valmistelua ei tehdä hätiköiden tai muilta mailta kopioimalla, vaan maahan luodaan oma, suomalainen malli. Valinnanvapausmallissa olennaisinta on, että kansalaiset saavat valita kenen palveluja tarjolle asetetuista palveluntuottajista käyttävät laadun ollessa aina varmistettu ja hinnan sama. Keskeisenä ehtona mallissa on, että palveluita ei anneta vain isojen yritysten käsiin, vaan että myös pienille yrityksille ja järjestöille tarjotaan todelliset mahdollisuudet toimia sote-palveluiden tuottajina.

Jotta uudistuksesta tulisi meille paras mahdollinen, tullaan eri toimijoiden mielipiteet kuulemaan tarkkaan lakiluonnoksista. Koska uudistus antaa maakunnille merkittävästi päätösvaltaa toteuttamisessa, on alueemme toimijoiden yhteistyön tärkeää olla tiivistä, rakentavaa ja aktiivista heti alkuvaiheesta. Aiheessa jo kerran testatulla Kainuulla on ainutlaatuinen kokemus ja mahdollisuus tehdä maakunta- ja soteuudistuksesta juuri maakuntamme ja sen ihmisten näköisen ja tulevaisuuteen uskoen.

Aurinkoista ja levollista kesää!

Jaa tämä sivu: