Mielipidekirjoitus 20.4.2018

Soten rahoitusmalli turvaa palvelut ja henkilötiedot

Lisännyt: MarisannaJarva 20. huhtikuuta, 2018

Viime päivinä on nostatettu otsikoita tulevien sote-keskusten tietojärjestelmien luotettavuudesta ja ”asiakaskohtaisesta pisteytyksestä”. Huoliin on syytä vastata. Sote-uudistuksessa varmistetaan jokaisen tietoturva ja kenestäkään ei makseta korvausta nimen tai osoitteen perusteella. Myös sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo otti asiaan kantaa ja on todennut turhan kohun perustuneen väärinymmärrykseen.

Soten tulevassa rahoitusmallissa toimii pitkälti samat periaatteet kuin nykyisessä kunnille maksettavassa valtionosuusjärjestelmässä. Helsingille ei makseta asukasta kohti saman verran valtionosuuksia kuin vaikkapa Suomussalmelle. Laskenta perustuu moniin tekijöihin, ei pelkkään väkilukuun. Esimerkiksi kunnassa, jossa on paljon ikäihmisiä ja siten paljon terveyspalveluita käyttäviä, on korkeammat valtionosuudet.

Uudessa mallissa kiinteä korvaus perustuisi asukkaiden ikään, sukupuoleen, sairastavuuteen, työssäkäyntiin ja muihin sosio-ekonomisiin tekijöihin. Näiden väestötilastojen perusteella Kela laskee THL:n laskentamallin pohjalta sote-keskuksen saamat korvaukset. Ihmisten sairauskertomusten tietoja ei käytetä, vaan sairastavuustietoja saadaan Kelan rekisteristä erityiskorvattavista lääkkeistä. Tiedot asiakaskohtaisista korvauksista olisivat anonyymisti ryhmiteltyjä. Nimen ja henkilötunnuksen takaa ei siis löydy pisteitä kenellekään eikä kenenkään terveystietoja liiku missään vapaasti.

Korvausmalli on tarpeellinen kokonaisuuden kannalta ja sitä on myös jo hyvin ja turvallisin kokemuksin kokeiltu Keski-Uudellamaalla. Mallilla turvataan riittävät palvelut alueiden väestön tarpeiden mukaan. Uudessa valinnanvapausmallissa sote-keskukset eivät valitse asiakkaita, vaan asiakas valitsee sote-keskuksen. Maakunta maksaisi sote-keskukselle asiakkaasta korvauksen, eikä sote-keskus saisi tietoonsa asiakaskohtaista korvausta.

Jos sote-keskukselle maksettaisiin korvaus ainoastaan asiakkaiden lukumäärän mukaan, keskuksella olisi houkutus hankkia asiakkaikseen mahdollisimman paljon terveitä ihmisiä. Sipilän hallituksen esittämässä sote-mallissa paljon palveluja tarvitsevasta asiakkaasta saa suuremman korvauksen, jolloin sote-keskusten kannattaa hoitaa kaikenlaisia asiakkaita. Palvelutarpeen mukaan tilastoista laskennallisesti maksettavat korvaukset ovat etenkin paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan etu. Laskennallinen korvaus ei vaikuta siihen, mitä hoitoa ihminen saa sote-keskuksesta.

On tärkeää, että saamme myös Kainuussa paljon palveluita käyttäville ryhmille annettaviin palveluihin riittävästi rahoitusta palveluntarjoajille. Malli takaa palvelujemme saatavuuden jatkossakin.

Jaa tämä sivu: