Kolumni Kainuun Sanomissa 8.4.2016

Suomi menee eteenpäin

Lisännyt: MariMaier 10. huhtikuuta, 2016

Sipilän hallitus teki tiistain kehitysriihessä merkittäviä päätöksiä, joilla autetaan Suomea kasvun ja työllisyyden tielle.

Kauan odotettuun sote-uudistukseen löydettiin onnistunut ratkaisu. Kaikki 18 maakuntaa saavat selkeän päätösvallan sosiaali- ja terveyspalveluistaan. Pioneerina ollut Kainuun sotemalli on toiminut hyvin ja voimme nyt jatkaa luottavaisesti tällä mallilla meillä ja muualla eteenpäin. Hallintohimmeleitä puretaan ja maakunnat saavat vihdoin Suomessakin vallan päättää alueensa asioista ja hyödyntää vahvuuksiaan.

Uudet liikennehankkeet nostavat työllisyyttä jo lyhyellä aikavälillä. Ensi viikolla julkaistavissa työllisyys- ja yrittäjyyspaketeissa on mukana useita toimia, joilla työllistymistä helpotetaan. Esimerkiksi yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle voidaan jatkossa myöntää vuodeksi peruspäivärahan suuruinen starttiraha. 

Suomen talouden kuntoon saattaminen ja velkaantumisen lopettaminen on hallituksen tärkein tehtävä. Tässä kaikki sektorit joutuvat säästötoimenpiteiden kohteeksi. Eniten kritisoitu on koulutusleikkauksia. Keskustelun mittasuhteet ovat kuitenkin olleet hukassa. Esim. hyvin rahoitetusta yliopistokoulutuksesta säästetään noin 6%, joka on samaa mittaluokkaa muiden alojen kanssa. Muille koulutustasoille ei kohdisteta niin paljon leikkauksia, joita tehtiin mittavasti viime kaudella. Koulututusta ja osaamista ei siis olla ajamassa alas ja alueellisesti kattavasta koulutusverkosta pidetään kiinni.

Säästöistä huolimatta hallitus myös uudistaa koulutusta ja panostaa alan kärkihankkeisiin 300 miljoonaa euroa. Kehysriihessä sovittiin myös 105 miljoonan euron erillisestä panostuksesta korkeakoulutukseen. Uusia oppimisympäristöjä ja opettamisen keinoja sekä digitalisaatiota otetaan käyttöön aktiivisesti. Uudistukset tehdään yhteistyössä koulutuskentän kanssa ja samalla huolehditaan opettajien osaamisen kehittämisestä. Oppiaine- ja oppilaitosrajoja tulee madaltaa ja koulutusta uudistaa muuttuvan työmaailman tarpeita vastaavaksi. Työelämän ja koulutuksen yhteyttä lisätään ja tutkintoja tiivistetään, jotta nuorten työllistyminen nopeutuu.

Keskustan opintotukityöryhmän vetäjänä olen iloinen, että opintotukisäästöjen ohessa hallitus toteutti ehdotuksemme opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin. Näin opintotuen suurin ongelma eli riittämätön asumislisä korvataan ympärivuotisen opiskelun ja muuttuvat elämäntilanteet paremmin huomioivalla järjes­tel­mällä. Yksin sinnittelevät pienituloiset opiskelijat saavat tuntuvaa helpotusta tukitason noustessa. Perheelliset opiskelijat huomioidaan erikseen lakiesityksen valmistelussa.

Sipilän hallitus tekee nyt päätöksiä, joita on vuosikausia odotettu. Lama-aikana päätökset ovat vaikeita, mutta ketään ei jätetä pulaan. Yhteistyöllä Suomi pääsee vihdoin eteenpäin.

Jaa tämä sivu: