Kolumni kainuulaisissa paikallislehdissä viikolla 46/2017

Suunta on käännetty

Lisännyt: AnnaKaarina 07. marraskuuta, 2017

Viime vaalien aikana viesti kansalta meille oli selkeä; on saatava hallitus, joka tekee tarvittavat muutokset ja kääntää Suomen laivan suunnan. Nyt talous kasvaa ja työllisyys paranee kaikissa maakunnissa. Erityisen positiivista on Kainuun nousu valtakunnan kärkeen työttömyyden vähentymisessä ja avoimia työpaikkoja on tarjolla. Tarvitsemme nyt lisää työvoimaa ja koulutusta alueellemme.

Loppuvaalikauden tärkein tehtävämme on huolehtia hyvän kehityksen jatkumisesta ja saada kaikki mukaan. Pienyritykset maakunnissa vastaavat Suomen työpaikoista ja etenkin Suomelle tärkeästä viennistä. Niiden kasvumahdollisuuksista on siksi huolehdittava.

Puurakentamista edistetään ja biotalouden monipuolista uutta tuotantoa koko maassa vauhditetaan. Puhtaita energiaratkaisuja edistetään 20 miljoonalla eurolla enemmän kuin kuluvana vuonna. Uusiutuvan energian tuella voidaan vauhdittaa muun muassa liikenteen biokaasuhankkeita, aurinkosähköä ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja.

Alueille tärkeä kuljetustuki sai jatkoa, koska kuljetuskustannuksista ei saa muodostua estettä kansainvälisessä kilpailussa. Pienyrittäjien asemaa ja työllistämistä on myös helpotettu ja byrokratiaa vähennetty.

Ensi vuonna Suomen velanotto lähes puolittuu 5,4 miljardista 2,96 miljardiin. Tästä huolimatta teemme useita parannuksia perusturvaan kaikkein köyhimmille: vähimmäispäivärahoja, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja kolmannen kerran tällä kaudella myös takuueläkettä nostetaan. Samalla pienennetään työn verotusta 270 miljoonalla eurolla. Siinä erityisen tärkeää on, että naisvaltaisilla julkisen sektorin aloilla työskentelevien tulot on pystytty pitämään nykytasolla kilpailukykysopimuksesta huolimatta: alle 15 vuotta töissä olleelle, 2500 euron palkkaa saavalle jää jatkossa käteen kaksi euroa enemmän ja pidempään työskennelleelle kaksi euroa vähemmän.

Varhaiskasvatuksen maksuja alennetaan, vapauttaen 6 700 uutta perhettä maksuista. Maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille kokeillaan, perhevapaauudistus toteutetaan, äitiyspakkauksen arvoa korotetaan 30 eurolla ja pikkulapsiperheiden vanhempainpäiväraha nousee. Turvakoteja lisätään ja päihdeongelmaisten äitien hoitoon panostetaan.

Peruskoulujen tasa-arvoa vahvistetaan erityisrahoituksella ja nuorisotyöttömyyden hoitoon sekä nuorisotyöhön lisätään toimia syrjäytymisen vähentämiseksi. Pienituloisten opiskelijoiden tuki nousee yleiseen asumistukeen siirtymisen ja opintotuen huoltajakorotuksen myötä säästöistä huolimatta.

Keskusta jatkaa satavuotiaan Suomen kuntoon laittamista. Maamme etu on, että hanskoja ei nyt tiputeta.

Jaa tämä sivu: