Kannanotto 27.6.2018

Suurtapahtumilla kasvua Suomeen

Lisännyt: MarisannaJarva 27. kesäkuuta, 2018

Keskustan kansanedustajat Marisanna Jarva ja Tuomo Puumala näyttävät vihreää valoa Suomen Olympiakomitean tuoreelle selvitykselle suurtapahtumien tulevaisuudesta. Suomi tarvitsee kansallisen suurtapahtumastrategian, jolla tuetaan kansainvälisten urheilun arvokisojen sekä muiden suurtapahtumien hakemista ja kansallista koordinointia.

Puumala on eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja Jarva saman valiokunnan jäsen. Valiokunta käsittelee mm. kulttuuriin ja liikuntaan liittyviä lainsäädäntöasioita.

Selvityksen mukaan urheilutapahtumat lisäävät kansalaisten aktiivisuutta ja edistävät matkailua, huippu-urheilua ja suorituspaikkojen sekä muun infrastruktuurin rakentamista. Suurtapahtumat myös yhdistävät kansaa. Niiden avulla saavutetaan lisäksi kaikista hallinnonaloista suurin medianäkyvyys kansainvälisesti.

- Suomesta puuttuu alan koordinointi, jolloin lajiliitot ja esim. alueelliset järjestäjät joutuvat lähtemään usein nollasta liikkeelle hakiessaan ja järjestäessään suurtapahtumia. Myös nykyisten arvokisojen ja perinteisten suurtapahtumien säilyminen Suomessa ei ole enää itsestään selvää, koska kilpailu tapahtumaisännyyksistä on kiristynyt eri lajeissa, toteavat sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Puumala ja sivistysvaliokunnan jäsen Jarva.

Urheilutapahtumatoiminnasta on tullut ammattimaista liiketoimintaa ja monet maat rakentavat tapahtumilla kasvua kansantalouteen ja ne nähdään maabrändityön välineenä. Skotlanti on panostanut suurtapahtumien koordinointiin 30 miljoonaa puntaa ja kerryttänyt tuottoina alueelleen yli 700 miljoonaa puntaa. Myös mm. Tanska ja Kanada investoivat kansallisesti kansainvälisten tapahtumiensa kehittämiseen hyvin tuloksin.

Suomessa ei vielä ole tapahtumista kansallista koordinointia, kattavaa
vaikuttavuusarviointia eikä niihin liittyvää vertailukelpoista tietoa koottuna. Valtion taustatuella tapahtuma-alasta olisi kuitenkin mahdollista rakentaa merkittävä elinkeino ja yhteistyömahdollisuuksia, etenkin koulutukseen ja matkailuun.

- Suomi tunnetaan jo luotettavana, turvallisena ja laadukkaana tapahtumien järjestäjämaana. Maamme tapahtumamatkailua voidaan vahvistaa selvästi nykyisestään ja lisätä myös näin urheilun ja kulttuurin vaikuttavuutta ja yhteisöllisyyttä

Jaa tämä sivu: