Kolumni Kainuun paikallislehdissä viikolla 5

Täsmätoimin osaajia töihin

Lisännyt: MariMaier 31. tammikuuta, 2017

Vuosi on pitkästä aikaa alkanut talouden ja työllisyyden suhteen positiivisissa merkeissä. Päättäjän roolissa on rohkaisevaa lukea uutisia, joita olemme valtakunnan politiikassa todenneet viime vuonna: Talouden suunta on muuttunut. Vienti elpyy, talous kasvaa ja työttömyys alenee.

Myös Kainuun viime aikaiset uutiset todistavat noususuhdannetta: Valtion omistuksessa Terrafamen toiminta paranee suunnitelmallisesti, Transtechin tilauskirjat ovat pitkälle ajalle täynnä, uudelle sairaalalle saatiin rakennuslupa ja Kuhmossa uusi puukoulu nousee parhaillaan. Kajaanissa rakennetaan biodieseltuotantolaitosta ja samanaikaisesti Kainuussa tehdään myös kovasti töitä sen eteen, että suunniteltu biotuotetehdas päästään toteuttamaan.

Talouden positiivinen vire näkyy työttömyystilastoissa. Maakunnan työttömyys on laskenut yhtäjaksoisesti jo puolentoista vuoden ajan ja työllisyyden kasvu on ollut maan nopeinta. Työvoiman kysyntä kohdistuu varsinkin rakennusalalle sekä teollisuuteen ja kasvusta on jo positiivisia ongelmia, sillä joihinkin tehtäviin on vaikeuksia löytää työntekijöitä.

Odotettavissa on, että talouden kasvun myötä maakuntaamme tulee jatkossakin investointeja ja suurin haasteemme tulevaisuudessa tulee entistä enemmän olemaan osaavan työvoiman löytäminen. Osaajat jäävät usein töihin sinne, missä he myös opiskelevat. Koulutusmahdollisuudet maakunnassamme ovat kuitenkin nyt vielä rajalliset. Positiivista virettä ei saa silti lamaannuttaa eikä kasvua estää työntekijöiden puute.

Tähän ongelmaan on tartuttava. Olemme viime vuosina liikaa tyytyneet siihen, että koulutusaloja ja toimipisteitä lakkautetaan, koska nuoret eivät tiettyihin koulutusyksiköihin hakeudu. Lakkauttamisen sijasta pitäisi miettiä, onko koulutuksessa, yhteistyössä työelämän kanssa tai alan markkinoinnissa jotain vikaa. Perinteiset alat ovat uudistuneet ja työnkuva on muuttunut. Tämä pitää saada nuorille tietoon.

Perinteisen työllisyydenhoidon rinnalla tarvitsemmekin uusia, luovia koulutusratkaisuja. Meidän on mietittävä, miten saamme koulutuksen kytkettyä tarjolla olevaan työhön niille aloille, joilla tulevaisuudessa on kysyntää ja samalla sitouttamaan nuoria paikkakunnalle. Myös digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia kouluttautua ajasta ja paikasta riippumatta.

Kainuusta löytyykin jo esimerkkejä luovista ratkaisuista. Kuhmossa on käynnissä rekrykoulutus, jolla suoritetaan rakennusalan ammattitutkinnon osia ja työllistytään nopeasti, vaikka oppilaitosmuotoista ammattikoulutusta ei paikkakunnalla ole. Hyrynsalmella puolestaan on havahduttu siihen, että kysynnästä ja pitkästä perinteestä huolimatta käsityövaltaisen puurakentamisen osaajat ovat vähissä. Vasta perustettu Puurakennustaito Vuoliainen ry tuo koulutuksen sekä nykyaikaiset suunnitteluohjelmat ja työmenetelmät alan opiskelijoiden ja puurakentajien käyttöön.

Samanlaisia avauksia tarvitaan ympäri Kainuuta. Sivistysvaliokunnan jäsenenä haluan olla edistämässä hallituksen tavoitetta siitä, että ammattiin koulutus tapahtuu jatkossa yhä tiiviimmin aidossa työympäristössä. Tulevaisuuteen on varauduttava nyt. Oppimisen polut työelämään on saatava yhdessä yritysten kanssa ja tarvittaessa kokeilujen kautta toimiviksi, jotta työt löytävät myös tulevaisuudessa tekijänsä.

Jaa tämä sivu: