Tiedote 26.1.2018

Tienhoidon urakointiin vihdoin parannuksia

Lisännyt: AnnaKaarina 26. tammikuuta, 2018

Keskustan kansanedustaja Marisanna Jarva pitää tärkeänä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) ripeitä toimia talvitienhoidon ongelmien korjaamiseksi. Jarva teki asiasta joulukuussa kirjallisen kysymyksen, jota varten hän kävi urakoitsijoiden kanssa läpi talvikunnossapidon ongelmia ja korjaustapoja. Kysymyksessään Jarva peräsi tienhoidon määrärahojen parempaa kohdentamista itse urakointiin ja tienhoidon päätösvallan siirtämistä maakunnille. Tammikuussa antamassaan vastauksessa ministeri Berner avasi monia käynnistettyjä toimia tienhoidon parantamiseksi.

Ministeri Bernerin johdolla valmistellaan keväällä esitys tienhoidon toimintamallien ja kriteereiden parantamiseksi. 10 vuotta vanhat talvitienhoidon kriteerit, hoitoluokitukset ja toimenpideajat tarkastellaan nyt uudelleen. Raskaan liikenteen ja elinkeinoelämän tarpeet huomioidaan linjauksissa eikä liikenneturvallisuutta unohdeta.

- Teiden hoitoluokkia nostettiin vuoden alusta yli 600 tiekilometrin matkalla pahimmilla tieosuuksilla. Korotus merkitsee noin 0,5 miljoonan euron lisäpanostusta vuositasolla. Monilla teillä on silti vielä alimitoitetut hoitoluokat ja korotusta tarvitaan turvallisuuden vuoksi, Jarva linjaa.

Liikennevirasto ja ELY-keskukset ovat lisäksi kehittämässä yhteistyössä Infra ry:n ja urakoitsijoiden kanssa uudenlaista urakkamallia, josta on saatu hyviä kokemuksia tienhoidon paremmasta johtamisesta. Uusi avoimempi, yhteistyöhakuisempi ja läpinäkyvämpi malli otetaan käyttöön urakoiden kilpailutuksen myötä ensi vuonna. Urakointien riskienjakoon tulee muutoksia ja edellytykset laadukkaampaan tienhoitoon paranevat. Myös aliurakoiden pituuteen ja laajuuteen tulee joustavuutta. Urakoitsijoille tulee mahdollisuus hinnantarkistuksiin ja kaluston muutoksiin kesken urakkasopimuksen.

- Nämä ovat olleet aliurakoitsijoiden keskeisiä ongelmia koko yrityksen jatkuvuuden kannalta: kustannukset voivat vaihdella paljon eri vuosina ja pitkissä sopimuksissa kiinteä hinta voi käytännössä tuoda tappiota, Jarva toteaa.

Tulevaisuudessa maakunnat hoitavat tienpitotehtäviä rahoituksen asettamien reunaehtojen sisällä. Hallitus tekee nyt keväällä esityksen maantielain muutoksesta, jolla tienpito siirtyy maantiet jatkossakin omistavan valtion eli Liikenneviraston ja maakuntien sopimuksella hoidettavaksi. Lisäksi tierahoituksen uudistusta valmistellaan ministerin johdolla parlamentaarisessa työryhmässä.

- Tärkeintä uudistuksessa on maakuntien oman tienhoidon suunnittelun ja päätösvallan vahvistaminen. Kaikkien näiden uudistusten lisäksi tarvitaan pysyvästi lisäeuroja koko tienpitoon, Jarva vaatii.

Jaa tämä sivu: