Kirjoitus Ylä-Kainuu -lehdessä 18.12.2018

Tiet hoidetaan jatkossa Kainuussakin

Lisännyt: MarisannaJarva 18. joulukuuta, 2018

Haluan kommentoida ja oikaista tienhoitoon liittyviä tietoja ja oletuksia, joita on viime viikkoina tullut esille lehtien mielipidekirjoituksissa.

Pääväyliä koskevan asetuksen myötä Kainuun tienhoito on joutunut tahattoman ja tahallisenkin väärinymmärryksen kohteeksi. On ilmennyt turhaa huolta siitä, että tiettyjä väyliä jää asetuksen ulkopuolelle ja siksi vaille investointeja. Liikenneministeriön antama asetus koskee tienhoitoa, ei teiden korjausta tai investointeja, eikä näitä pidä sekoittaa. Tienkorjauksista, väyläverkoston investoinneista ja kehittämisestä linjataan tulevassa 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa maakuntien ja valtion yhteistyöllä, ei nyt annettavassa asetuksessa.

Kaikkia maamme väyliä hoidetaan liikennemäärien ja keliolosuhteiden mukaan jatkossa niiden tarpeen vaatimalla hoitotasolla, myös Kainuussa. Hyvä tienhoito ei edellytä pääväylän hoitotasoa, jota ei ole esimerkiksi myöskään Kehä 1:llä. Hoitoluokkia myös nostettiin jo tarvittavilla teillä viime keväänä Kainuussakin. Asetus varmistaa sen, että tienhoidon taso ei heikkene ja sitä tarvittaessa edelleen nostetaan, jos esimerkiksi yritystoiminta lisää liikennettä alueella. Kun investointipäätöksiä esimerkiksi Kainuun biotuotetehtaasta varmistuu tai matkailu lisääntyy, myös liikennemäärät väylillä tarkistetaan ja jos tienhoitoon tarvitaan uusi tasokorotus, se on mahdollista tehdä.

Jätin vuosi sitten kirjallisen kysymyksen hallitukselle koskien teiden talvikunnossapitoa, koska palautetta aiheesta tuli paljon niin kansalaisilta ja urakoitsijoilta myös Kainuusta. Viime talvena liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner päättikin toimenpideohjelmasta talvitienhoidon tehostamiseksi. Lisärahoitusta talvitienhoitoon tuli heti kaksi miljoonaa euroa ja 15 miljoonaa euroa lisää täksi talveksi. Tal­vi­tien­hoi­don kri­tee­rit, hoitoluo­ki­tuk­set ja toimen­pi­de­a­jat päivitettiin sekä tienhoidon urakkamallia kehitettiin vastaamaan alueiden muuttuvia tarpeita. Parantunut tilanne on tarkoitus näkyä tästä talvesta eteenpäin teillämme.

Toivotan kaikille turvallisia kilometrejä ja rauhallista joulua!

Marisanna Jarva
kansanedustaja (kesk.)

Jaa tämä sivu: