Kolumni Kainuun Sanomissa 27.1.2017

Tieverkko kuntoon vain uudistamalla

Lisännyt: MariMaier 27. tammikuuta, 2017

Tieverkko kuntoon vain uudistamalla 

Jokainen Suomen teillä liikkunut tietää, että tiemme ovat kurjassa kunnossa. Vaikka tällä hallituskaudella on väyläinvestointeja rahoitettu enemmän kuin edellisillä hallituskausilla, korjausvelka on nykymallilla mahdoton saada kurottua umpeen.  

Autoilijoilta kerätään veroina vuosittain 8 mrd. euroa, mutta vain osa tästä käytetään väyliin, sillä jokainen investointipäätös kilpailee muiden budjettiluokkien kanssa. Valtion rahanjaosta päätetään vuosittain, joten malli ei salli pitkäjänteistä investointien valmistelua, sillä valintatilanne valtion muiden palveluiden ja väylien kunnostamisen välillä on joka vuosi sama.  Myöskään muita rahoituslähteitä, kuten investointilainoja, ei pystytä hyödyntämään eivätkä ulkomaiset tienkäyttäjät osallistu kustannuksiin. 

Ongelma ei ole mitenkään uusi. Tieverkosto on rapautunut jo vuosia ja ratkaisua ongelmaan on useaan kertaan etsitty. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ehdotti ministerinä viime kaudella väyläyhtiötä ja Vasemmistoliiton liikenneministeri Merja Kyllönen teetti myös hallituksen pyynnöstä selvityksen, jossa ehdotettiin alueellisia tiemaksuja.  Valitettavasti minkäänlaista uutta ratkaisua ongelmaan ei kuitenkaan ole saatu aikaiseksi.  

Viime keväänä hallitus antoi liikenne- ja viestintäministeriölle tehtäväksi selvittää, miten liikenneverkkoa voitaisiin kehittää ja väyliä ylläpitää liiketaloudellisesti. Selvitys toimisi pohjana, jonka avulla ja julkisen keskustelun jälkeen hallitus voisi tehdä esityksensä. Kun liikenne- ja viestintäministeri Berner esitteli selvityksen, se tyrmättiin heti. Oli valitettavaa huomata, että keskustelu kärjistyi ja henkilöityi ministeriin. Selvityksestä etsittiin vain huonot puolet ja sen tosiasiallinen tarkoitus sekä hyvät puolet jäivät kokonaan pimentoon. Erityisesti maaseudun teiden rahoitus olisi mallissa saanut apua.  

Nyt esitellyn selvityksen sisällön ja prosessin ongelmat pitää tiedostaa ja sisäistää, jotta voimme saada aikaan paremman mallin. Valtionyhtiö on vain yksi mahdollinen vaihtoehto, jota on selvitetty. Uuden rahoitusmallin valmisteluun voidaan asettaa esimerkiksi parlamentaarinen työryhmä, jonka kautta sitoutetaan kaikki eduskuntapuolueet myös maaseudun laajan tieverkoston rahoitukseen.  

Tarkoituksena on löytää malli, jolla saamme korjausvelan kurottua umpeen ja tieverkostomme kuntoon sekä Euroopan vanhimman autokantamme uudemmaksi. Erityisesti pitkiä matkoja ajavien kustannukset on saatava alas ja päästöt pienemmiksi. Keskustalle on tärkeää, että alueilla, joilla julkista liikennettä on vähän tarjolla, täytyy autoilun olla suhteessa halvempaa kuin ruuhkaisilla alueilla, joissa vaihtoehtoja yksityisautoilulle löytyy. 

Uudistus on kuitenkin tehtävä. Nykyisen mallin toimimattomuudesta ollaan yhtä mieltä. Vain uudistamalla pystymme todella hoitamaan perusinfran ja pitämään elämisen edellytykset koko maassa kunnossa.

 

Jaa tämä sivu: