Tiedote 24.4.2018

Toimenpidealoite varaamisrekisterin perustamisesta

Lisännyt: MarisannaJarva 24. huhtikuuta, 2018

Keskustan kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Marisanna Jarva on jättänyt toimenpidealoitteen varaamisrekisterin perustamisesta poikkeusoloihin koulutettujen ja varattujen henkilöiden koordinoimiseksi kriisiajan tehtävissä. Tiedot poikkeusolojen ja kriisiajan ei-sotilaallisiin tehtäviin varatuista henkilöistä ovat tällä hetkellä hajallaan eri rekistereissä ja niiden päivittäminen sekä luotettava käyttö ei ole toimivaa. Jarva esittää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin varaamisrekisterin perustamiseksi yhdessä viranomaisten, yritysten sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksesta vastaavien järjestöjen kanssa.

- Varaamisrekisteri olisi konkreettinen askel koko yhteiskunnan varautumisen edistämiseksi ja turvallisuusviranomaisten toimintakyvyn varmistamiseksi. Rekisteristä selviäisi, mihin kriisiajan tehtävään ja kenen toimesta henkilö on varattu. Rekisteriin voitaisiin koota vapaaehtoisen ohella myös viranomaisten kuten kuntien ja muiden työnantajaorganisaatioiden poikkeusolojen henkilövaraukset, Jarva toteaa.

Nyt vapaaehtoistoimijoita ja poikkeusolojen tehtäviin varattuja henkilöitä on haasteellista koordinoida, sillä monet toimivat myös monissa eri organisaatioissa. Varaamisrekisteri poistaisi saman henkilön päällekkäiset varaukset eri tehtäviin, helpottaisi vapaaehtoisten sijoittamista ja koulutustarpeiden määrittelyä sekä vahvistaisi luotettavaa ja reaaliaikaista varautumisjärjestelmää.

- Kainuun sähkökriisissä vuoden vaihteessa nousi esille, että maaston, alueen asukkaat ja tehtävät tuntevien vapaaehtoisten käyttöä tulee hyödyntää enemmän viranomaisten apuna valmiin toimintamallin pohjalta. Varaamisrekisterissä osoitettu tehtävä vahvistaisi myös erityisesti vapaaehtoisten naisten mahdollisuuksia osallistua poikkeusolojen varautumiskoulutukseen ja toimintaan, reservin luutnantti Jarva linjaa.

Jaa tämä sivu: