Kolumni Kainuun paikallislehdissä vk 12

Tulevaisuuden kuntia tehdään nyt

Lisännyt: MariMaier 03. huhtikuuta, 2017

Historiallinen sote- ja maakuntauudistus etenee parhaillaan suunnitellusti. Maaliskuun alussa hallitus antoi eduskunnalle esitykset, jotka koskevat uusien maakuntien perustamista sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtoa kunnilta maakunnille vuoden 2019 alusta. Uudistuksessa turvataan keskustajohtoisen hallituksen myötä myös Kainuulle oma itsehallinnollinen maakunta.

Tulevaisuudessa pienillä kunnilla on yhtäläiset tai jopa paremmat mahdollisuudet menestyä, kun suurimmat kustannusten menopaineet ja muutokset jaetaan ja toteutetaan suuremmilla hartioilla yhteistyössä koko alueen ja valtion kanssa. Pienten kuntien taloustilanne helpottuu ja puheet kuntien pakkoliitoksista voidaankin hyvin lopettaa. Keskittyminen liitosten sijaan kuntien elinvoimaan turvaa myös maakuntamme jatkon, sillä yhdelle tai kolmelle kunnalle ei säilytetä omaa maakuntaa ja viidellekin se on erittäin epätodennäköistä. Kuntien jatkosta puhuttaessa tuleekin kantaa vastuu sanomisistaan eli siitä, halutaanko maakuntamme itsehallinto hävittää vai annetaanko Kainuun vastata omasta aluekehittämisestään myös jatkossa.

Vaikka meillä Kainuussa uudistus ei Kainuun soten ja maakuntahallintokokeilun johdosta tuo samanlaisia muutoksia kuin muualla Suomessa, se tulee myös meillä korostamaan kuntien merkitystä paikallisen ja alueellisen elinvoiman moottoreina entisestään. Kuntien lakisääteiset tehtävät vähenevät mutta jäljelle jäävät tehtävät eivät suinkaan ole merkityksettömiä. Kotikunnan tärkeimmiksi tehtäväksi jää kunnan elinvoiman kehittäminen ja arjen palveluista huolehtiminen. Vipukeinojen kehittäminen erityisesti yritysten ja työpaikkojen synnylle antaa pohjan elinvoimalle ja hyvinvoinnille. 

Maankäytön suunnittelu, liikuntapaikat ja -palvelut, erilaisten sosiaalisten ja terveydellisten pulmien ennaltaehkäisy, varhaiskasvatus, osaaminen ja sivistys sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnot ovat kaikki asiakokonaisuuksia, joilla on suuri vaikutus kunnan viihtyvyyteen ja alueen elinvoimaan. Näistä aineksista kunnat voivat paikallisten tarpeiden mukaisesti muokata vetovoimaisia paikallisyhteisöjä, joissa asuu tyytyväisiä ihmisiä. 

Uuden roolinsa muovaamisessa kaikkein tärkein toimija on kunta itse. Tulevaisuuden kunta on enemmän ihmisten yhteisö ja aktiivinen tekijä. Oman elinympäristönsä kehittämisestä kiinnostuneet kuntalaiset, järjestöt ja yritykset tulee ottaa enemmän mukaan tulevaisuuden tekemiseen. Vain näin jokaisessa kunnassa paikalliset vahvuudet ja osaaminen saadaan parhaiten hyötykäyttöön. 

Tulevat kuntavaalit ovat paikallisvaalit. Kunnissa päätetään arjen asioista, jotka koskettavat jokaista kuntalaista. Nyt on tärkeää valita päättäjiksi tekijöitä, jotka pitävät oman kunnan puolta ja kehittävät uusia keinoja ja kenties rohkeitakin ratkaisuja vanhoihin ongelmiin. Erinomaisia ehdokkaita on paljon ja kuntalaiset tekevät nyt valinnat. Muistathan, että vain käytetyllä äänelläsi voit vaikuttaa siihen, ketkä ovat tekemässä kuntasi tulevaisuutta.

 

Jaa tämä sivu: