Kolumni Paltamon paikallislehti Väylässä 6.6.2018

Tuoreita terveisiä eduskunnasta

Lisännyt: MarisannaJarva 06. kesäkuuta, 2018

Kerron teille tuoreita kuulumisia lisätalousarviosta, sähkönsiirtohinnoista, koulutuksen tulevaisuudesta Keskustan näkökulmasta sekä sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä.

Hallitus päätti lisätalousarviossaan tarpeellisista, ajankohtaisista toimista. Maatalouteen suunnattiin helpotusta lisäämällä energiaverotukea ja varoja maatilatalouden kehittämisrahastoon. Terrafame Group Oy:n toimintaa laajennetaan kattamaan Terrafame Oy:n lisäksi kaivos- ja akkualaan liittyviä omistus- ja kehitystehtäviä, ja sen nimeksi tulee Suomen Malmijalostus Oy. Työvoiman saatavuuden parantamiseksi lisätään mm. yrityslähtöistä työvoimakoulutusta, alan vaihdon täsmäkoulutusta sekä edistetään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja helpotetaan pitkään perhevapailla olleiden henkilöiden paluuta takaisin työelämään.

Useita vuosia ja varsinkin tänä talvena Kainuussa on paljon puhuttanut sähkönsiirtohinnoittelu. Hallitus on tarttunut asiaan ja valmistelee ratkaisuja sähkönsiirtohintojen alueellisiin eroihin. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen asetti selvitysmiehen, joka selvittää siirtohintojen korotusten syyt ja niiden kohdentumisen erityisesti harvaan asutuille alueille. Selvityksestä saadaan ehdotukset hallitukselle tarvittavien lainmuutosten tekemiseksi. On välttämätöntä, että ongelmaan selvitetään asiantuntijatyönä ratkaisuja, joita olen myös tuonut esiin kirjallisessa kysymyksessäni ja toimenpidealoitteessa.

Keskusta julkaisi koulujen päättäjäisten aikoihin oman laajan koulutuspoliittisen visionsa. Yhtenä tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle taataan vähintään toisen asteen tutkinto. Tämä on mielestämme kaikkien Oppioikeus. Kaikille etsitään opiskelupaikka peruskoulun jälkeen ja opintojen keskeyttäminen on saatava minimiin. Jos koulun keskeyttää alle 18-vuotiaana, opintovalmiuksen saamiseksi nuori ohjataan vapaaseen sivistystyöhön, kymppiluokalle, työpajatoimintaan tai valmentavaan koulutukseen. Ei anneta kenenkään nuoren pudota.

Sote etenee hitaasti, mutta varmasti ja hyvä niin. Perustuslakivaliokunta esitti yksimielisessä lausunnossaan monia muutoksia, mutta ne voidaan käydä läpi sosiaali -ja terveysvaliokunnassa. Perustuslakivaliokunnan uudelleen käsittelyn jälkeen eduskunta äänestää lakiesityksestä. Keskeisimmät korjattavat kohdat liittyvät valinnanvapauden käyttöönoton aikatauluun ja maakuntien soterahoitukseen. Sote- ja maakuntauudistuksen tärkein tavoite on tasa-arvoisten palvelujen turvaaminen jokaiselle suomalaiselle kautta maan. Myös sotekustannusten kasvua on pystyttävä hillitsemään. Korjatulla mallilla se on mahdollista.

Tällä viikolla pääsemme osalliseksi harvinaista tapahtumaa, kun Keskustan 77. puoluekokous starttaa Kainuussa, Vuokatissa. Hyväksymme uuden periaateohjelman sekä valitsemme uuden puoluejohdon. Luvassa on jälleen tiivis tunnelma. Toivottavasti näen monia teistä siellä ja pääsen vaihtamaan kuulumisia.

Kaikille Väylän lukijoille lämmintä kesän jatkoa!

Jaa tämä sivu: