Kolumni Kainuun Sanomissa 18.1.2019

Turvallinen maa tytöille

Lisännyt: MarisannaJarva 18. tammikuuta, 2019

Viikko sitten esiin tulleet alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikokset herättivät suomalaiset ymmärtämään, miten laajasta ilmiöstä on kyse. Hyväksikäyttö on ollut Suomessa pitkään ongelma ja turvapaikanhakijoiden tekojen myötä pahentunut ja tullut näkyväksi. Pääministeri Sipilän johdolla onkin koottu nopeasti toimia kriisiin ja jotta hyväksikäyttöön puututaan ajoissa. Tyttöjen ja naisten on saatava elää turvallista arkea.

Monia toimia on tehty jo tällä hallituskaudella. Hallitus on esittänyt lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista sekä lisännyt poliisien määrää. Hallitus muutti vuoden alusta lakia niin, että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottaminen on nopeampaa ja seksuaalirikokset tulevat myös perusteeksi. Myös muita toimia on tulossa.

Ulkomaalaisen rikollisen saama kansalaisuus tulee voida ottaa tarvittaessa pois kokonaan. Oleskeluluvan uusintahakemusten väärinkäyttöä ehkäisevä laki on jo myös eduskunnan käsittelyssä. La­ki­esityksiin laitettiin vauhtia Keskustan ryhmäjohtaja Kaikkosen kutsusta eduskuntaryhmien yhteisellä päätöksellä, jotta ne saa­daan voimaan mah­dol­li­sim­man pian.

Net­ti­po­lii­seille, po­lii­sin ri­kos­tut­kintaan, ri­kosuh­rien aut­ta­mi­seen ja valistukseen on koottava nyt riit­tä­vät re­surs­sit. Suo­men kult­tuu­rin ja lainsää­dän­nön opetusta on lisättävä. Suomessa on tehtävä kotoutumistyössä selväksi, millaisten arvojen ja lakien mukaan yhteiskuntamme toimii. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja henkilökohtainen koskemattomuus ovat perusarvoja, joihin on sitouduttava.

Seksuaalirikosten rangaistuksia on kovennettava kautta linjan. Pelote ja viesti pitää Suomessa olla riittävän selvä seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Myös suostumuksen puute on lisättävä raiskauksen määritelmään, jotta jossittelu loppuu. Seksiin tarvitaan aina molempien tahto ja tasavertaiset osapuolet.

Meidän vanhempien oikeus ja velvollisuus on myös tietää, kenen kanssa lapsemme viettävät aikaa ja pitävät yhteyttä. Lapsia ja nuoria tulee ohjeistaa ja yhdessä estettävä, että tuntemattomia aikuisia ei hyväksytä somekavereiksi ja että intiimejä viestejä ja kuvia ei tule lähettää eikä vastaanottaa. Lapsia on rohkaistava kertomaan aikuiselle itselle tai kaverille tulleista epäilyttävistä yhteydenotoista, lahjonnasta ja kiristyksestä.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla vähintään yksi aikuinen, joka kuuntelee ja kysyy, mitä kuuluu. Tässä kasvatustyössä tarvitaan meitä kaikkia vahvistamaan yhteisöjä ja olemaan kotien tukena.

Jaa tämä sivu: