Kolumni Kainuun Sanomissa 26.10.2018

Työllistämisen helpottaminen kaikkien etu

Lisännyt: MarisannaJarva 26. lokakuuta, 2018

Haluamme Suomessa turvata pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan, jossa tarjotaan palvelut jokaiselle suomalaiselle. Tämä onnistuu kuitenkin vain pohjoismaisen työllisyysasteen ja riittävien verotulojen avulla. Työllisyyden lisääminen on siksi ensisijaista. Olemmekin saavuttaneet takamatkaa tällä kaudella. Sipilän hallituksen tavoite työpaikkojen lisääntymisestä toteutuu etuajassa useiden tehtyjen toimien vuoksi. Olemme kuitenkin kaukana vielä muiden Pohjoismaiden työllisyystasosta.

Paljon puhutut keinot pienyritysten työllistämisen helpottamisesta ovatkin tarpeellisia uudistuksia. Valtaosa yrityksistä on pieniä alle 10 hengen yrityksiä, joiden rooli työnantajinamme on keskeinen ja merkitys vain kasvaa. On välttämätöntä siksi madaltaa työllistämisen kynnystä etenkin pienissä yrityksissä, jotka ovat nyt paljon heikommassa asemassa työnantajina muihin yrityksiin verrattuna.

Työtehtävissä ongelmien ilmetessä voidaan isoissa yrityksissä työntekijä siirtää eri tehtäviin. Pienissä yrityksissä tällaisia mahdollisuuksia ei kuitenkaan usein ole. Yksi epäonnistunut rekrytointi voikin kaataa koko yrityksen. Yrittäjä sinnittelee, maksaa itsensä kipeäksi tai tekee itse ja jättää kokemansa riskin takia usein työllistämättä, vaikka olisi tarvetta. Suomessa työllistämiskynnys onkin edelleen hyvin korkea muihin maihin verrattuna. Joustavoittamista työsuhteen luomiseen ja purkamiseen tarvitaan.

Isojen työntekijämäärien irtisanominen tuotannollis-taloudellisista syistä on Suomessa aivan liian helppoa. Kynnystä irtisanoa suurissa yrityksissä pitäisikin nostaa ja pienissä yrityksissä laskea. Henkilöperusteisen syyn vuoksi irtisanomista koskevan lainsäädännön selkeyttäminen palvelisikin kaikkia. Mielivaltainen irtisanominen ei voisi olla edelleenkään mahdollista, vaan irtisanomiseen tarvitaan aina asialliset ja painavat perusteet. Kukaan ei palkkaa jatkossakaan ketään irtisanoakseen.

Työmarkkina-asioista neuvottelevat perinteiset osapuolet, mutta työttömät, pätkätyöläiset ja pienyrittäjät ovat neuvottelupöytien ulkopuolella. Hallituksen on siksi haettava keinoja, joilla kaikki tahot ovat tasavertaisemmassa asemassa. Työmarkkinat ovat muuttuneet, ja Suomenkin on tehtävä tarpeelliset muutokset työllistämisen helpottamiseksi, jotta lainsäädäntö seuraa kehitystä.

Vaikka kaikista toimista ei löydy aina yksimielisyyttä, se ei voi olla syy jättää tekemättä päätöksiä. Malttia tarvitaan kaikille osapuolille, koska lakeja ei säädetä vain itseämme varten. Maata on rakennettava yhdessä tuleville sukupolville.

Jaa tämä sivu: