Kolumni Kainuun paikallislehdissä viikolla 39

Työllisyydenhoito lähelle kuntalaisia

Lisännyt: MariMaier 25. syyskuuta, 2015

Työllisyydenhoito lähelle kuntalaisia

Suomi on vaikeassa tilanteessa. Työttömyys pahenee edelleen ja varsinkin pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa. Kainuussakin jo joka neljäs työtön on ollut työttömänä yli vuoden. Työttömyyden pitkittyminen näkyy muutenkin kuin rahapussissa. Työ vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, osallisuuteen ja henkiseen hyvinvointiin, joten vaikutus on laaja.

Työnvälityksessä eivät kysyntä ja tarjonta nyt riittävästi kohtaa. Työpaikkoja on ollut tarjolla niin julkisesti kuin piilossa, mutta tekijöitä ei paikkoihin aina löydetä. TE-toimistojen lakkautuksien myötä palvelut ovat siirtyneet kauemmaksi asiakkaista ja henkilökohtainen ohjaus ei toimi riittävästi. Paikallisissa tukityöllistämisen tahoissa on aktiivisia toimijoita, mutta myös tehottomuutta löytyy. Monen työttömän yksilölliset tarpeet ja vahvuudet ovat jääneet pimentoon. Lisäksi työttömyysturvan kannustinloukut ovat voineet estää esimerkiksi lyhytaikaisen työn vastaanottamisen. 

Sipilän hallituksen työvoimapoliittisten uudistusten myötä kansalaisten työllistymistä vauhditetaan monin keinoin. Parhaillaan selvitetään, voitaisiinko vaikeammin työllistyvien työvoimapalvelut kaikkine resursseineen siirtää kuntien vastuulle. Vastuunkanto on ollut tähänkin asti viime kädessä kunnilla, mutta aidot työkalut työllistämiseen ovat puuttuneet. Kunnat ovat joutuneetkin maksamaan työttömistä sakkomaksuja valtiolle sen sijaan, että raha olisi käytetty paremmin hyödyksi.

Uudistuksilla annetaan kunnille työllisyydenhoidossa vapaammat kädet ja mahdollisuudet paikalliseen päätöksentekoon. Kun kunnat ottavat isomman roolin, voidaan myös kunkin alueen omat erityispiirteet ja työllistämispotentiaali ottaa paremmin huomioon. Työllisyysasiat voidaan jatkossa ottaa myös laajemmaksi osaksi kuntien kehittämistä ja suunnittelua ja linkittää tavoitteet paremmin esimerkiksi sosiaali- ja elinkeinopalvelujen kanssa.  Kun eri toimijoilla on yhteinen päämäärä, saadaan kasaan työttömiä parhaimmin auttavaa toimintaa.

Parhaillaan ministeriöissä selvitetään toimenpiteitä, mitä työvoimapalvelujen järjestämisvastuun siirto edellyttää. Mikäli siirto todetaan tarkoituksenmukaiseksi, asiassa edetään kokeilujen kautta. Myös Kainuussa on syytä aktivoitua ja olla aloitteellinen, miettiä luovasti ja hakea yhteistyötä yli kuntarajojen. Meillä on maakunnassa alalla myös erityisosaamista. Rohkeille ja aktiivisille toimintamalleille onkin tilausta valtakunnallisesti.

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Meidän on vapautettava toimijat tukemaan työn ja tekijöiden kohtaamista ja hyvinvoinnin kohentumista ihmisten yhteisöinä toimivissa kunnissa. Ratkaisuja ja tie parempaan löytyy, kun niitä yhdessä haemme.

 

Jaa tämä sivu: