Julkaistu Suomenmaassa 18.2.2015

Työn luonti ja anto helpommaksi

Lisännyt: MarisannaJarva 18. helmikuuta, 2015

Ihmisen, yhteisön ja alueen hyvinvointia turvaa mielekäs ja leivän pöytään tuova työ. Työtä vailla olevia Suomessa riittäisi, kun vain työnantajia saadaan lisää. Tämä tarkoittaa erityisesti pienyrittäjien määrän kasvua. Suomen työpaikoista valtaosa on syntynyt viimeisen kymmenen aikana pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Suuryritykset ja valtio sekä muu julkinen sektori on lähinnä vähentänyt työntekijöitään. Noustakseen taloudellisesta kriisistä Suomi tarvitsee 200 000 uutta työpaikkaa yksityiselle sektorille.

Pohjoisen Suomen tulevaisuus pohjaa pienyrittäjyyteen ja uusiin mahdollisuuksiin yllättävän perinteisillä aloilla. Luonnonvarat kuten puu, vesi, mineraalit, viljat ja marjat sekä luonnonympäristö puhtaan maan, veden ja ilman avulla tarjoavat uusia tuotteita ja palveluita laajenevalle asiakaskunnalle. Biotalous ja niihin liittyvät palvelut, kannattava ruoantuotanto ja jalostus voivat luoda tuhansittain työpaikkoja niin Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle kuin muuallekin maahan.

Yhteiskunnan on kuitenkin annettava lisää työkaluja ja vapautta yrityksille toimia kannattavasti näillä aloilla koko maassa. Verotuksessa on suosittava uusiutuvaa energiaa ja julkisissa rakennuksissa puun käyttöä. Yrityksiä on kannustettava toimimaan raaka-aineiden lähellä koulutuksen, investointiavustusten ja vahvemman yritysyhteistyön avulla. Byrokratiaa, valvontaa ja normeja on Suomessa todella liikaa. Yritysten ilmoitusvelvollisuuksia, suoramyynnin sääntelyä, erilaisia lupamenettelyjä ja työllistämisen esteitä on karsittava.

Sain taannoin olla mukana Sanomatalolla Helsingissä järjestetyssä vaaliväittelyssä, jossa oli edustettuna eri puolueiden nuoremman polven vaikuttajajoukkoa. ”Väittelyeräni” aiheena oli kasvollinen omistajuus. Toin esille, että etenkin maakunnissa investointeja tekevät lähinnä paikalliset yksityisyritykset, jotka ovat pääasiassa perheyrityksiä. Tiukkoinakin taloudellisina aikoina näillä kasvollisilla omistajilla on yleensä pitkäjänteisempi tavoite toimia omalla paikkakunnallaan lähellä työntekijöitä ja heidän perheitään kuin osakkeenomistajien etuun keskittyvillä, organisaatioiden omistamilla ja usein ulkomaisilla yrityksillä.

Etenkin yrityksen siirtyminen sukupolvelta toiselle antaa mahdollisuuden kehittyä tasaisesti ja koota vähitellen kasvun rakennusaineita. Perheyrityksien jatkomahdollisuuksia onkin helpotettava nykyisestään. Sukupolvenvaihdoksia voitaisiin auttaa korvaamalla perintöverotus esimerkiksi luovutusvoittoverolla valtion verotulot turvaten. Uudelle yrittäjäpolvelle on annettava mahdollisuus kehittää toimintaa, investoida ja palkata lisää työntekijöitä.

Keskusta haluaa myös luoda kokeilevan yhteiskunnan. Esimerkiksi Kainuuseen sopisi erinomaisesti kokeilu perustulosta. Tällä helpotettaisiin yrittäjänä aloittamista tarjoten perusturvaa ja myös työttömät voisivat vastaanottaa työtä ilman karenssien pelkoa. Työnteon tulee olla aina kannattavampaa kuin työttömänä oleminen. Muitakin porkkanoita on otettava kokeiluun muuttotappioaluille muuttaville yrittäjille, jotka tarjoavat työtä paluumuuttajille. Tavoitteenamme on oltava, että kansalaisille luodaan aito mahdollisuus elää, yrittää ja tehdä työtä niillä seuduilla, jonka he kodiksensa tuntevat.

Marisanna Jarva
Yrittäjä, HTM
Kansanedustajaehdokas (Kesk)
Paltamo

Jaa tämä sivu: