Puhe Hyrynsalmen vapputapahtumassa 1.5.2016

Työttömyyttä vastaan kaikin keinoin

Lisännyt: MariMaier 01. toukokuuta, 2016

Hyvä vappujuhlaväki,

vappu on perinteisesti ollut työn ja työväen juhla. Tänä vuonna työstä ja varsinkin työttömyyden torjumisesta puhuminen on erityisen tärkeää. Yksi suurimmista taloudellisista ongelmista maassamme tällä hetkellä on korkeaksi noussut työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden jatkuva kasvu.

Työ on enemmän kuin vain toimeentuloa. Työ kohottaa yksilön oman arvon tuntoa ja liittää työkavereiden muodostamaan yhteisöön ja osaksi yhteiskuntaa. Parhaimmillaan työ tuo keskeistä sisältöä elämään. Työttömyyden pitkittyminen näkyy muutenkin kuin rahapussissa. Työ vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin, osallisuuteen ja henkiseen hyvinvointiin, joten vaikutus on laaja. Työ on myös parasta sosiaaliturvaa.

Meidän onkin tärkeää vapauttaa kaikki mahdolliset toimijat tukemaan työn ja tekijöiden kohtaamista. Samalla tuemme hyvinvoinnin kohentumista ihmisten yhteisöinä toimivissa kunnissa. 

Hyvät ystävät, 

Työn antamisesta ja vastaanottamisesta pitää tehdä helpompaa, yksinkertaisempaa ja ennen kaikkea kannattavampaa. Hallituksen huhtikuun alussa julkaisemat yrittäjyys- ja työllisyyspaketit sisältää useita toimia, joilla yrittäjyyttä ja työn tarjoamista helpotetaan sekä kansalaisten työllistymistä vauhditetaan.

Itsensä työllistäminen helpottuu, kun yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle voidaan jatkossa myöntää vuodeksi peruspäivärahan suuruinen starttiraha. Toivon myös, että ansi­o­si­donnaisenkin osalta päästään samaan ratkaisuun jatkossa ja asiasta päättävät työmarkkinajärjestöt muuttavat kantansa. Työttömyyttä ei pitäisi päästä pitenemään yhtään enemmän kuin on tarvetta.

Itsensä työllistäminen on nähtävä vihdoinkin tasa-arvoisena vaihtoehtona palkkatyölle. Pienyrittäjien sosiaaliturvaa parannetaan ja verotusta helpotetaan, jotta kynnys yritystoiminnan aloittamiseen tulee alemmaksi. Nämä toimet auttavat merkittävästi luomaan kaivattuja työpaikkoja niin tänne Kainuuseen kuin ympäri Suomen.

On syytä selvittää myös, olisiko Suomessa mahdollista vielä nostaa alv-velvollisuuden alarajaa. Esim. Saksassa ja Iso-Britanniassa raja on merkittävästi korkeampi, ja viimeksi pari päivää sitten Virossa raja nostettiin 40 000 euroon. Suomen nykyinen 10 000 euron raja on matala, eikä kannusta edelleenkään riittävästi alkuvaiheen ja sivutoimiseen yritystoimintaan. Ongelmina nostossa on aina pidetty kilpailun vääristymistä ja EU:n kanssa aikoinaan neuvoteltua maksimirajaa. Muissa maissa tällaisia ongelmia ei ole kuitenkaan pidetty ylittämättöminä ja on pidetty tärkeänä, että maassa syntyy mahdollisimman paljon uutta pienyrittäjyyttä. Myös Suomen osalta asiaan on vielä syytä palata. 

Hyvät kuulijat,

Tulevaisuudessa vaikeammin työllistyvien työvoimapalvelut tulee siirtää kaikkine resursseineen kuntien vastuulle. Tämä olisi odotettu ratkaisu. Vastuunkanto on ollut tähänkin asti viime kädessä kunnilla, mutta aito toimivalta, voimavarat ja työkalut tehtävän hoitoon ovat kuitenkin puuttuneet. Lopputuloksena kunnat ovat joutuneet maksamaan työttömistä sakkomaksuja valtiolle sen sijaan, että raha olisi käytetty paremmin hyödyksi. 

Kainuussa työllisyydenhoitoa onkin jo tehty ennakkoluulottomasti ja uutta kokeillen. Paltamon työvoimayhdistys on jo ottanut vastuulleen myös Hyrynsalmen ja Puolangan kuntien työllisyydenhoidon. Näillä kunnilla on jatkossa tarkoituksena myös lisätä alueen yrittäjien välistä yhteistyötä yli kuntarajojen ja siten luoda pysyviä työpaikkoja.

Ratkaisuja ja tie parempaan löytyy, kun niitä yhdessä haemme.

Hyvät kuulijat,

tavoitteena tulee myös olla, että työtä voi mahdollisimman pitkälle tehdä siellä missä haluaa. Viime viikkoina tapetilla ollut hajauttamiskeskustelu on törmännyt julkisuudessa usein väittämään, että kaupungistuminen olisi luonnonlaki ja kansalaiset tahtovat kaupunkilaisiksi. Tosiasiassa tutkimukset kuitenkin osoittavat, että suurin osa ihmisistä haluaa asua maaseudulla, mutta kaupunkeihin on muutettu työn ja koulutuksen perässä.

Jokaisen meistä pitäisi voida elää, asua ja yrittää siellä, missä itse haluaa – myös täällä Kainuussa. Meillä on täällä uusiutuvia luonnonvaroja, joiden hyödyntäminen kestävällä tavalla on yksi lupaavimmista aloista uusien työpaikkojen luomiseksi, kuten myös Sipilän hallitus on linjannut. Myös matkailu, puhdas ruoka ja vesi sekä turvallinen elinympäristö ovat kilpailuvaltteja täällä Kainuussa, joita emme vielä ole osanneet tuotteistaa riittävästi.  Näihin Suomen luontaisiin vahvuuksiin tukeutuvilla ja huippuosaamiseen perustuvilla aloilla on mahdollisuus pysyviin työpaikkoihin, joita kansainvälisen kilpailun on vaikea viedä pois.

Alueiden aito elinvoima lähtee työpaikoista ja yrityksistä. Ne tarvitsevat syntyäkseen kuitenkin myös muut elämän edellytykset. Tähän voimme poliittisilla päätöksillä vaikuttaa. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat Sipilän hallituksen päätökset liikennehankkeista, jotka kohdistuvat koko Suomeen. Kun tiet, radat ja muut väylät ovat kunnossa, luodaan edellytyksiä ihmisten liikkumiselle koko maassa ja sitä myötä työpaikoille ja työllistävien yrityksien kannattavalle toiminnalle lähellä raaka-aineiden sijaintia. Perusväylänpitoon laitetaankin tällä vaalikaudella lähes miljardi euroa.

Myös isoja liikennehankkeita tullaan tällä vaalikaudella toteuttamaan.  Tulevaisuudessa investointeihin kuitenkin on löydettävä vielä enemmän varoja. KESKUSTAN jo vuonna 2013 esittelemän ”Infra Oy:n” tarkoituksena on saada tarpeellisia varoja kansal­li­so­mai­suu­temme hoitoon, jotta saamme liian huonolla hoidolla olevat tiemme kuntoon.

Myös digitalisaatiota edistettävä. Yhä useammin työympäristö ei ole enää fyysiseen paikkaan sidottu. Digitalisaation myötä työtä voi tehdä yhä enemmän siellä, mistä kukin henkisen kotinsa löytää, ja kuten tutkimukset osoittavat, usein se on kaukana kasvukeskuksista. Henkisesti hyvinvoiva ihminen on onnellinen, motivoitunut ja tuottava. 

Hyvä vappuyleisö,

uskon ja toivon, että vuoden päästä vappuna voimme vihdoin puhua työllisyyden kasvusta ja positiivisesta kehityksestä niin täällä maakunnassa kuin koko Suomessa. Tämän puolesta teemme yhdessä töitä joka päivä.

Aurinkoista kevättä ja työnjuhlaa kaikille!

 

Jaa tämä sivu: