Kolumni paikallislehdissä viikolla 2/2019

Vilkaisu taakse ja eteenpäin

Lisännyt: MarisannaJarva 08. tammikuuta, 2019

Vuosi 2018 oli historiallinen. Kymmenissä tuhansissa perheissä saatiin työtä ja uusilla varoilla voitiin nostaa pienituloisimpien tukia. Kainuun kasvu on ollut jopa Suomen suurinta. Iso vaikutus on ollut Sipilän hallituksen päätöksillä Kainuun uuteen keskussairaalaan, Terrafameen sekä Hossaan ja muihin luontokohteisiin. Myös valtion infraan on panostettu enemmän. Loppuvuoden kirjoittelusta voisi kuitenkin luulla, että Kainuusta oltaisiin viemässä jotakin pois väyliltämme.

Loppusyksystä annettu asetus pääväylistä koskee tienhoitoa. Se ei vaikuta Kainuun väylien investointi- ja korjausrahoihin. Kohteista päätetään eri kriteereillä 12-vuotisessa ohjelmassa. Väyliä hoidetaan liikenteen ja keliolosuhteiden mukaan tarpeen vaatimalla hoitotasolla. Tämä koskee myös 5-tietä ja VT22:ta. Myös Kehä 1 tai Rovaniemi-Kemijärvi-tie eivät ole pääväyliä, koska hoitotarve ei ole sama kuin vaikkapa 4-tiellä. Asetusta voidaan muuttaa, mikäli hoitotarve tiellä kasvaa yritysten tai matkailun vuoksi.

Viime talvena nousi aiheellisesti esiin huoli tienhoidosta. Tein asiasta myös kirjallisen kysymyksen. Liikenneministeri Anne Berner päättikin lisätä talvitienhoidon rahoitusta 17 miljoonaa euroa ja hoitoluokkia nostettiin tarvittavilla teillä koko Suomessa. Tal­vi­tien­hoi­don kri­tee­rit, hoitoluo­ki­tuk­set, toimen­pi­de­a­jat ja urakkamallia päivitettiin. Parantunut tilanne näkyy tästä talvesta eteenpäin teillämme.

Tällä kaudella teiden ja ratojen kunnostamiseen eri puolille maata on laitettu lähes miljardi euroa enemmän kuin aiemmin. Rahaa tarvitaan silti moninkertainen määrä. Tasapuolisesta aluekehityksestä vähät välittäneet ovat tyytyneet jakamaan vähäiset tierahat kasvukeskuksiin. Väylärahoitusuudistus onkin ensi kaudella välttämätön, jotta investointeja voidaan jatkossa toteuttaa tarpeen mukaan koko maahan.

Etenkin pienituloiset ja paljon ajavat asukkaat alueillamme, joilla on vähän julkista liikennettä, maksavat auto- ja polttoaineverotuksen kautta suhteessa enemmän liikenteestä. Keskusta haluaa muuttaa mallin oikeudenmukaiseksi ja keräämään varoja myös muutoin kuin veronmaksajilta. On vihdoin aika pystyä suuntaamaan väylärahoitusta kaikille alueille, joissa on kauan odotettu tiestön parantamista.

Jaa tämä sivu: