Yhdessä tekemällä ja yrittäjyydellä kotiseudut kukoistukseen

Lisännyt: MarisannaJarva 10. syyskuuta, 2014

Yhtenä keskeisimpänä tavoitteenamme me kainuulaiset jäsenvaaliehdokkaat koemme, että Suomeen saadaan uusi suunta etenkin pienyrittäjien toimintamahdollisuuksia parantaen. Edelleen puhutaan myös laajasti, että mikään puolue ei Suomessa aja pienyrittäjien asiaa. Tässä Keskustalle tärkeässä teemassa on siisliikkeemme profiloiduttava paremmin.

Työpaikkoja syntyy eniten pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yritystoiminnalle on saatava paremmat toimintamahdollisuudet Suomessa. Keskusta on esittänyt laajan listan byrokratian purkuehdotuksia, joilla saadaan tervettä järkeä lain tulkintoihin sekäyrittäminen, työllistäminen ja ihmisten päivittäinen arki helpommaksi.

Yritteliäisyyteen on myös kannustettava nuoresta asti. Jo peruskoulussa on opastettava yrittäjyyskokeiluihin kavereiden ja yrittäjien kanssa. Niin nuori voi löytää oman juttunsa, huomata kotiseutunsa mahdollisuudet ympärillään, kasvattaa itseluottamustaan, luoda itselleen unelmia ja edetä niihin tavoitteellisesti sekä oppia arvostamaan omaa ja muiden työtä.

Suomen talouden nostamiseksi on koko maan alueiden vahvuudet saatava käyttöön. Valtion on ryhdyttävä ajamaan tietoista positiivista aluepolitiikkaa, jolla annetaan maakunnille tosiasialliset mahdollisuudet niiden omaehtoiselle kehittämiselle. Kehittämis- ja yritystuista on voitava päättää ihmisten keskellä eikä pelkän paperi-informaation perusteella. Päätösvalta on palautettava maakuntiin.

Niin Kainuusta kuin muista harvaan asutuista muuttotappiomaakunnista on tehtävä erityisillä yrittäjyyskokeiluilla houkutteleva sijaintipaikka, jotta alueille saadaan lisää kasvavia yrityksiä ja työpaikkansa mukanaan tuovia ja uusia luovia tekijöitä. Muissa maissa yritystoiminnan alkuvaihetta tukevilla ja alueelle houkuttelevilla erityisporkkanoilla esim. verotuksessa on saatu merkittäviä tuloksia aikaan. Hyvä vaikutus oli esim. sotu-maksujen alennuksella, joka oli voimassa Kainuussa maakuntakokeilun aikana. Ikävä kyllä hyviksi todetut kokeilutkaan eivät kuitenkaan nykyisin tunnu saavan jatkoa.

Suomea keskittävä linja on vahvistunut jatkuvasti nykyhallituksen aikana. Tutkijat varoittavat epäterveestä kehityksestä, jossa kaikki alueet ja suomalaiset veronmaksajat häviävät toisten alueiden ruuhkautuessa ja toisia tyhjennettäessä. Nykymeno muuttuu vain koko Suomea kehittävällä johtamisella. Tuoreen kyselyn mukaan kansalaiset luottavat puoluejohtajista eniten  Juha Sipilään ja Keskusta on juuri noussut suosituimmaksi puolueeksi. Vaalien jälkeen Suomen suunta muuttuu, kun suomalaiset antavat tukensa Sipilän sekä Keskustan rakentavalle linjalle ja suomalaiset Keskustan ehdokkaille.

Marisanna Jarva, Paltamo
Keskustan puoluevaltuuston 1.varapuheenjohtaja

Jaa tämä sivu: