Kolumni Paltamoon-kesälehdessä 2014

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Lisännyt: MarisannaJarva 21. toukokuuta, 2014

Kuntalaiset, kunta + yrittäjät= elinvoimaa!

Paikallisia palveluita käytetään, kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut ja tuotteet javanhat työpaikat pidetään sekä uusia syntyy. Mikä on kunkin osa tässä elinvoimaisen kunnan palapelissä? Mitä kuntalainen, yrittäjä ja kunta voi odottaa ja mistäteoista jokainen on itse vastuussa?

Kuntalainen odottaa löytävänsä helposti edullisia sekäitselleen sopivia ja riittävän laadukkaita tuotteita ja palveluita. Yrittäjä työllistää paikallisia ihmisiä ja itsensä, auttaa asiakkaita sopivien tuotteiden löytämiseksi ja kilpailee jatkuvasti isompientoimijoiden ja nettikauppojen kanssa. Kunta houkuttelee ja mahdollistaauusien yritysten, asukkaiden, matkailijoiden ja toiminnan tuloa paikkakunnalle verotulojen keräämiseksi, jotta voi tarjota peruspalveluita kuntalaisilleen. Jotta nämä kaikkien odotukset täyttyvät, meidän kaikkien tulee myös tehdä oma osamme.

Mitä kuntalainen voi tehdä?

Pienten kuntien yritykset joutuvat kilpailemaan kovasti asiakkaistaan lähikuntien liikkeiden kanssa, koska monet siirtävät päivittäisruokaostoksensa ja muitakin hankintojaan työmatkojen tai vapaa-ajan käyntiensä oheen. Toinen kysymys on, säästääkö isommassa kauppamarketissa käynti todella aikaa tai rahaa ja saako asiakkaanahenkilökohtaista palvelua. Konkreettisia laskelmia omista ostoksista ja kauppamatkoista tehdessä moni yllättyykin.

Osa kuntalaisista ostaa aina paikallista hinnasta riippumatta, mikä on hyvä asia. Monilla mielikuva voi kuitenkin paikallisista yrityksistäolla, että isommilla paikkakunnilla tai kaupoissa hinnat olisivat edullisempia tai valikoima parempi. Tämä on usein kuitenkin harhaanjohtava olettamus. Laajempi valikoima voi tarkoittaa vain sitä, että kaupassa on tarjolla halpa ja huono sekä ylikallis ja -laadukas tuote.  Paikallisellakin yrityksellä voi olla kuitenkin samankokoinen tai jopa laajempi valikoima tarjottavanaan. Hän vain pitää liikkeessään valmiiksi valikoituja perushyviä tuotteita esillä ja tarvittaessa selvittää ja tilaa erikoisemmat tuotteet muutaman päivän sisään ilman toimituskuluja.Josasiakkaana haet samantyyppisen, lähes samanhintaisen tuotteen itse kauempaa kivijalkaliikkeestä (tai tilaat netistä) tai ostat tuotteen paikallisesta kaupasta sinne toimitettuna, kääntää kustannusten vertailuuseinostokäynninpaikallisestayrityksestäjopa edullisemmaksi.Puhumattakaan, miten säästät myös aikaa muille tärkeille asioillesi hankintapaikkojen vertailun jaostosmatkojen tai nettitoimitusten hakemisen ja odottelun sijaan.

Ehkä vastakkaisesta mielikuvasta huolimatta, Paltamossa käy myös Kajaanista, muista lähikunnistasekä ohikulkijoina paljon asiakkaita omissa yrityksissämme, koska valikoima tai palvelu on niissä tavallista parempi. On siis omasta asenteesta paljon kiinni, ostammeko palvelut ja tuotteet ensisijaisesti omalta paikkakunnalta työllistäen Paltamossa vai annammeko eurot suoraan muualle. Isoille paikkakunnille valinnoillamme ei ole juuri merkitystä, mutta Paltamon yrityksille mitä suuremmissa määrin, mietithän siis, miten iso arvo eurollasi on.

Mitä kuntaja yrittäjät voivat tehdä?

Paikallisille yrityksille ja toimijoille ovatelintärkeitä niin kuntalaisten asiakasuskollisuus kuinmyös julkisethankinnatkin.Kunnissa ja muissa julkisissa organisaatioissa on pohdittava jatkuvasti, mihin päätökset ohjaavat ostosliikennettä ja yrityksiä. Palvelupisteiden muutoksia ja muita isoja päätöksiä valmisteltaessa etenkin kaupunkeja ja taajamia ympäröiville alueille, tulisi esityksistä aina tehdä maaseutuvaikutusten tai yritysvaikutusten arviointi. Näin päättäjät voisivat paremmin ennakoida, miten julkisten palveluiden muutokset vaikuttavat myös asukkaiden ostosliikenteeseen ja muuhun kehitykseen.

Avoimuutta ja tarkkaataloudenpitoa kunnilta vaadittaessa, ovat etenkin isommat hankinnat kilpailutettava,mutta hyvällä suunnittelulla voivat paikalliset ja pienet toimijat pärjätä isompienkin toimijoiden kanssa.  Julkisia hankintojaon voinut osin jo aiemmin jakaa pienempiin osiin jaEU:ssa on myös vuoden alussa päätetty v.2016 voimaan tuleva velvoite hankintojen pilkkomisesta niin, että pienyritykset voivat osallistua paremmin kilpailutuksiin. Tämä on erityisen hyvä asia paikallisille yrityksillemme täällä Kainuussakin. Liian harvoin käytetyllä neuvottelumenettelyllävoi myös ajaa paikallisia yrityksiäsisäänhankintojen kriteereihin ja toteuttajiksi. Paltamon kunnassa on tavoitteena lisätä tänä vuonna esimerkiksi lähiruoan käyttöä omissa ruokailuissa, millä voidaan tukea paikallista ruoantuotantoa, elinkeinoja ja eurojen kiertoa omalle alueelle.
Paltamon kunta pyrkii käyttämään nyt ja jatkossa mahdollisimman paljon paikallisia palveluita ja tuotteita, ja lisää konkreettisia ehdotuksia ja yhteistyötä tämän edistämiseksi otetaan ilomielin vastaan.

Yrityksillä, yhdessä etenkin kunnan kanssa, on keskeinen rooli tarvittavien palveluiden sekä työpaikkojen tarjoamisessa ja kuntalaisten viihtyvyydessä. Meiltä odotetaan miellyttävää ja ketterää asiakaspalvelua, ”Asiakas on aina oikeassa”- asennetta, valmiutta tarjota sopivia tuotteita ja ratkaisuja ongelmiin tai neuvoa, mistä apua saa, jos sitä ei itse pysty tarjoamaan. Hyvin palveltu asiakas palaa ja mainostaa muillekin, miten Paltamossa osataan pitää kuntalaisista ja muualta tulevista asiakkaista huolta. Hyvä kello kuuluu kauas ja huono kello vielä kauemmas. Haluammehan siis, että Paltamo tunnetaan yritteliäisyydestä, positiivisuudesta ja hyvästä palvelusta!

Marisanna Jarva
Paltamon kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Jaa tämä sivu: