Kolumni Forum24-lehdessä 24.7.2015

Yrittäjyyden kannustusjoukot

Lisännyt: MariMaier 25. heinäkuuta, 2015

Oulun seudulta on kuulunut hyviä ja huonoja uutisia. Ikävää on, että työttömyys on lisääntynyt vuoden takaisesta etenkin nuorten joukossa ja pitkäaikaistyöttömillä. Hyvää taas on se, että yrittäjyys on noussut vahvemmin esiin yhtenä työllistymisen vaihtoehtona.

Kesäyrittäjä-projektissa nuoret ovat työllistäneet itsensä kesän ajaksi kokeilemalla rohkeasti liikeideaansa. Myös asiantuntijatyössä olleiden kiinnostus pienyrittäjänä aloittamiseen on lisääntynyt, joten tukitoimet ja vaihtoehdon nostaminen esiin ovat tuottaneet tulosta. Tällä on ollut iso merkitys etenkin suurten irtisanomisten jälkeen alueen uudessa nousussa. 

Suuriin yrityksiin työllistymisen sijaan pienyrittäjänä toimiminen sekä sesonki- ja osa-aikayrittäjyys on jatkossa yhä tavallisempaa. Ja kun vertaillaan yrittäjyyden edellytyksiä, Suomi on kärkipäässä:

kehittynyt infra ja kouluttautunut työvoima luovat kyllä hyvät puitteet. Liiallinen byrokratia, epäkannustava verotus ja puutteellinen sosiaaliturva ovat kuitenkin tarkoittaneet monelle yrittäjänä aloittamisesta haaveilleelle liian suuria riskejä. 

Kevättalvella minuun otti yhteyttä nuori oululainen insinööri, joka aikoi perustaa yrityksen töiden loputtua. Vaikka starttirahat olivat jo loppumassa, hän aikoi perustaa yrityksen joka tapauksessa. Hän oli kuitenkin huolissaan muista nyt aloittamatta jäävistä yrityksistä. Hän ihmetteli myös, miksi ansiosidonnaista päivärahaa ei voi tässä tilanteessa käyttää. Teinkin hallitukselle ensimmäisen kirjallisen kysymykseni koskien starttirahojen turvaamista ja esitin valtiolle kustannusneutraalia muutosta, jossa yrittäjä voisi saada ansiosidonnaista päivärahaa yritystoiminnan aloitusvaiheessa. Tätä samaa ovat aiemmin myös Keskusta ja puheenjohtaja Sipilä ehdottaneet.

Ministerin vastauksen mukaan ministeriö on viime vuonna neuvotellut asiasta mm. työmarkkinajärjestöjen kanssa. Näkemykseksi on jäänyt, että työttömyysetuuden tarkoituksena on mahdollistaa kokopäiväinen työnhaku, mutta ei edistää yritystoiminnan aloittamista. Tämä osoittaa, että yrittäjyyttä ei ole valitettavasti osattu vielä nähdä tasa-arvoisena työllistymismahdollisuutena palkkatyön rinnalla. On erittäin hyvä, että esitystä aiotaan Sipilän hallituksen toimesta viedä nyt uudestaan eteenpäin. Ruotsissa työttömyysturvaa on jo mahdollista nostaa yrityksen kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Työpaikka on oltava mahdollista luoda itse, jos sitä ei ole valmiiksi tarjolla. 

Yrittänyttä ei laiteta, sanotaan. Jotta tämä pitäisi paikkaansa, Suomi tarvitsee tukun uusia kannustimia yrittäjyyteen. Meidän on myös raivattava normiviidakkoa ja kitkettävä byrokratiankukkasia. Vedän Keskustan eduskuntaryhmässä yritystoiminnan ja investointien normienpurkua valmistelevaa työryhmää, joten otan myös mielelläni vastaan evästyksiä tähän teemaan liittyen. 

Lämpenevää loppukesää kaikille lukijoille!

Jaa tämä sivu: