Pohjoinen Suomi kuntoon

Mahdollisuuksien tasa-arvo on turvattava kaikille suomalaisille koko maahan. Pohjoinen Suomi tarvitsee lisää pienyrittäjyyttä, koulutusta ja positiivista aluepolitiikkaa. Yrittäjien keinoja työllistämiseen on vahvistettava etenkin verotuksen, normien purkamisen ja paikallisen sopimisen kautta. Lähikoulut ja opiskelumahdollisuudet joka koulutustasolla yliopistoon asti on turvattava niin Kainuussa kuin Pohjois- Pohjanmaalla. Maakunnille on siirrettävä päätösvaltaa ja annettava keinoja kehittää itse aluettaan. Perheille on turvattava valinnanvapaus sekä riittävä toimeentulo ja apu arkeen.


Yrittäjyys yksinkertaiseksi,
työllistäminen kannattavaksi

 • Suomi tarvitsee yksityiselle sektorille 200 000 uutta työpaikkaa kymmenessä vuodessa

 • Biotalous eli uusiutuvat materiaalit ja energia, ruoantuotanto ja niihin liittyvät palvelut sekä
  luovat alat antavat erityisen mahdollisuuden uuteen kasvuun

 • Verotus ja sosiaaliturva kannustamaan työntekoa, yrittäjyyttä ja riskinottoa

 • Byrokratiaa on karsittava sekä valvontaa ja normeja purettava

 • Alv muutettava maksuperusteiseksi sekä velvollisuus- ja huojennusrajoja korotettava

 • Työllistämistä tulee helpottaa palkan sivukuluja työnantajilta valtiolle siirtäen

 • Perusturva mahdollistettava myös yrittäjille perheineen

 • Sukupolvenvaihdoksia tuettava korvaamalla perintöverotus luovutusvoittoverolla


Perheiden valintoihin vapautta ja arkeen apua

 • Perheiden kotipalvelu kaikkien saataville ja avuksi etenkin tilapäisissä vaikeuksissa

 • Naisten etenemistä työmarkkinoilla ja isien osallistumista lastenhoitoon tuetaan paremmalla perheen ja työn yhteensovittamisella, ei pakkokiintiöillä

 • Vanhemmuuden kustannuksia on tasattava työnantajien kesken tai siirrettävä valtiolle

 • Mahdollisuuksia joustavaan työaikaan ja osa-aikatyöhön on lisättävä

 • Yksinhuoltajille ja yksinyrittäjille mahdollistettava lisätukea arjen pyörittämisessä

 • Parannetaan tiedon liikkumista lapsen asioissa eri toimijoiden välillä

 • Omaishoidolle yhtenäiset kriteerit ja omaishoitajien tuki Kelalle


Koulutus mahdollistettava kaikille koko maassa

 • Laadukas perusopetus ja koulutuksen saavutettavuus on turvattava koko maahan
  Nuorilla on oltava mahdollisuus opiskella joko lähilukiossa tai erikoislukiossa
  sekä tutustua työelämään osana opetusta

 • Ammattikoulutuksessa vähintään yksi vuosi työpaikalla oppien

 • Suomesta yrittäjyyskasvatuksen ja uusien oppimisympäristöjen mallimaa

 • Oppisopimuksesta koulutussopimus, jotta yrittäjillä varaa ottaa nuoria oppimaan

 • Jokaisessa maakunnassa on oltava vähintään yksi korkeakoulu

 • Eri koulutusmuodoille yhteisiä tukipalveluita ja kampuksia

 • Opintoseteli välivuosia pitäville nuorille avoimeen korkeakouluun

 • TKI-seteli pienille ja keskisuurille yrityksille tutkimus- ja kehityspalveluihin


Aluekehittäminen ja päätökset paikallisiin käsiin

 • Nopea ja kohtuuhintainen laajakaista on turvattava kaikille kansalaisille ja yrityksille

 • Luonnonresurssien jalostusasteen nostoa ja yritysten syntymistä lähialueelle on tuettava

 • Puunkäyttöä tuotemateriaaleissa sekä kerrostalo- ja julkisessa rakentamisessa pitää vahvistaa

 • Bioenergian ja suomalaisen ruoan käyttö, vienti ja omavaraisuus on saatava kasvuun

 • Isoista hankkeista painopiste teiden, ratojen ja muiden perusväylien kunnossapitoon

 • Kuntien tehtäviä on vähennettävä ja rahoitus muutettava tasapainoon

 • Kansanvaltaisille maakunnille siirrettävä aluekehittämisen toimivaltaa ja rahoitusta

 • Jatkuvasti kasvanut valtion keskushallinto karsittava kevyemmäksi

 • Perustulon alueellinen kokeilu on sopiva Kainuussa testattavaksi