Eduskuntatyö

Suomessa valtiovalta kuuluu Suomen kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eduskunnan keskeisiä tehtäviä ovat lakien säätäminen, budjettivallan käyttäminen, hallituksen ja hallinnon toiminnan valvominen sekä Suomen EU-politiikan linjauksista päättäminen. 

Kansanedustajana työskentelen pääsääntöisesti tiistaista perjantaihin eduskunnassa, maanantai kuluu kansalaisia ja eri tahoja tavatessa sekä luottamustehtäviä hoitaessa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Eduskuntatyön näkyvin osa on täysistunto, joka kokoontuu tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 14, torstaisin klo 16 aloittaen hallituksen kyselytunnilla ja perjantaisin klo 13. Täysistunnot ovat yleisölle avoimia. Täysistuntoja voit seurata myös suorana verkkolähetyksenä. Kansanedustajat voivat pitää täysistunnoissa puheenvuoroja, kaikki pitämäni puheenvuorot löydät täältä. Edustajilla on myös mahdollisuus esittää ministereille kirjallisia kysymyksiä. Kirjallinen kysymys on tapa pyytää lisätietoa hallituksen tai ministereiden toimista. Toimenpidealoite taasen sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä ja se lähetetään käsiteltäväksi asianomaisen valiokuntaa. Tekemäni kirjalliset kysymykset ja toimenpidealoitteet löytyvät täältä

Kansanedustajan työ painottuu keskeisesti valiokuntatyöskentelyyn, sillä lähes kaikki eduskunnan päätökset tehdään valiokunnissa laadittujen mietintöjen pohjalta. Eduskunnassa on kaikkiaan 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa sekä erityisesti EU-asioihin keskittyvä Suuri Valiokunta. Vaalikaudellani toimin varsinaisena jäsenenä PuolustusvaliokunnassaSivistysvaliokunnassa sekä kollegani Mirja Vehkaperän äitiysloman aikana Liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Keskustan eduskuntaryhmässä toimin Yritystoiminnan ja investointien helpottaminen -normienpurkutyöryhmän vetäjänä ja eduskuntaryhmäni nimeämänä toimin myös parlamentaariseessa seurantaryhmässä, joka arvioi ulko- ja turvallisuuspolittisen sekä puolustuspoliittisen selonteon valmistelua. 

Lisäksi toimin ensimmäisenä kansanedustajavuotenani kainuulaisten kansanedustajien maakunnallisena yhteyshenkilönä ja koordinoin maakunnista tapahtuvia yhteydenottoja ja järjestän sidosryhmien tapaamisia kansanedustajien kanssa. Käytännön yhteydenpidon hoitaa eduskunta-avustajani Anna-Kaarina Uusitalo. Anna-Kaarinaan voi olla yhteydessä sähköpostitse: anna-kaarina.uusitalo(at)eduskunta.fi tai puhelimitse puh. 09-432 4051 tai 050-331 1770. 

Tykkää minusta Facebookissa

Siirry tästä

Seuraa minua Twitterissä

Siirry tästä