Marisannasta sanottua

Voin lämpimästi suositella äänestämään Marisannaa jatkokaudelle eduskuntaan. Hän tuntee aidosti pohjoisen kansan elinolosuhteet, ja pitää kansanedustajan työssään tinkimättömästi kiinni Kainuun ja koko Pohjois-Suomen menestyksen edistämisestä.

Mirja Vehkaperä
Euroopan parlamentin jäsen

Marisanna on sitkeä tekijä, jolle kotiseudun asiat ovat tärkeitä. Vaikuttamisen palo on vahva.

Annika Saarikko
perhe- ja peruspalveluministeri

Tekijä työtä jatkamaan.

Seppo Romppainen
toimitusjohtaja
Sotkamo

Marisanna on monipuolinen poliitikko, eikä mikään yhden asian nainen. Hänen vastuulleen uskaltaa antaa Kainuun asioiden ajamisen. Olen muutaman kerran vaalikauden mittaan ollut häneen yhteydessä mieltä askarruttavan asian tiimoilta ja saanut aina nopeasti hyvin perustellun vastauksen. Fiksu ja ahkera nainen eduskuntaan!

Anne Seppänen
YTM, Suomussalmi

Olen seurannut Marisannan työskentelyä eduskunnan puolustusvaliokunnassa. Marisanna on huolella perehtynyt puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan. Hän on nostanut usein esille Kainuun Prikaatin kehittämisnäkymiä. Marisannalla on asiantuntemusta naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden ja kokonaisturvallisuuden kehittämisessä.

Seppo Kääriäinen,
kansanedustaja

Tunnen Marisanna Jarvan erittäin tarmokkaana ja asioista selvää ottavana kansanedustajana, joka on vahvasti puolustanut Kainuun maakuntaa ja laajemmin pohjoisen Suomen mahdollisuuksia. Marisanna on jäsenenä eduskunnan puolustusvaliokunnassa, sekä sivistysvaliokunnassa. Molemmissa hän on taitavasti syventynyt koko Suomen ja oman alueensa kannalta tärkeisiin aluepoliittisiinkin kysymyksiin. Suosittelen Marisannaa seuraavalle edustajakaudelle.

Sirkka-Liisa Anttila,
kansanedustaja

Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtajana ollessaan Marisanna ei päästänyt helpolla meitä puoluejohtoa ja ministereitä, vaan silloin kun oli sanottavaa, hän antoi kyllä kuulua. Voitte olla kyllä varmoja siitä, että kun hänet eduskuntaan valitsette, niin hän ei tuo vain terveisenne sinne, vaan esittää myös, mitä pitäisi tehdä ja katsoo sen peräänkin, että tehdäänkö myös.

Matti Vanhanen
Pääministeri 2003-2010
Perheyritysten liiton toimitusjohtaja 2010-2015


Toimin Marisannan avustajana eduskunnassa kaksi ja puoli vuotta. Tuona aikana näin, miten vakavasti hän ottaa työnsä ja pohjoisten alueiden puolustamisen. Hän ottaa asioista selvää ja etsii ratkaisuja ongelmiin. Eritoten arvostan Marisannassa sitä, että hän ei mielistele ketään ja vie asioita eteenpäin silloinkin, kun se ei aina olisi se helpoin tie. Ehdottomasti jatkoon toiselle kaudelle!

Mari Möttönen
Kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori
Paltamo

Marisanna on periksiantamaton, työteliäs pohjoisen kasvatti. Ajaa pienten puolia ja haluaa edistää pienten kuntien elinkeinoja elinvoimaa.

Miia Paakkari
yrittäjä, kunnanvaltuutettu
Vaala

"Minä rakastan tätä maata, se on karu ja kaunis niin." (Keskustan vaalilaulu). Marisanna tuntee karun ja kauniin Kainuun ja Koillismaan olosuhteet ja osaa rakentaa tätä maata. Siksi Marisanna!

Vesa Turpeinen
Ylivartija evp
Taivalkoski

Marisanna on helposti lähestyttävä ja kansalaisiin yhteyttä pitävä sovitteleva edustaja, joka ymmärtää korpimaisemiemme pitkät etäisyydet ja erityistarpeet. Siksi Marisanna!

Tuomo Pulkkanen
Maatalousyrittäjä
Kuusamo

Marisanna on eduskuntatyönsä aikana pitänyt yhteyttä ja hoitanut hyvin Ylä-Kainuun ja koko maakunnan asioita. Sukujuuret Saarikylältä ovat antaneet hänelle luonnollisen pohjan puolustaa aluettamme. Jarva jatkoon!

Eero Seppänen
Pitäjäneuvos, matkailuyrittäjä
Suomussalmi

Marisannalla on aluetieteilijän koulutuksen ja nuoresta asti hankitun käytännön aluekehitystyön perusteella optimaaliset lähtökohdat kansanedustajaksi, varsinkin puolustamaan Kainuun ja koko maan kehittämistä. Omasta ja Keskustanaisten Kainuun piirin puolesta tuen Marisannaa 103 -lasissa toiselle eduskuntakaudelle.

Helena Aaltonen
Aluekehitysasiantuntija
Sotkamo

Pohjoisen kasvatti Marisannalla on tahtoa ja taitoa turvata ja kehittää lasten ja perheiden Kainuuta. Siksi äänestän Marisannaa!

Saara Österberg
hallintotieteiden maisteri, perheenäiti
Kajaani

Lapsiperheet sekä pohjoisessa asuva ja sinne halajava nuori sukupolvi tarvitsevat puolestapuhujan. Marisanna on siihen tehtävään ykkösvalinta!

Pirjo Muranen (os.Manninen)
Hiihdon olympiamitalisti ja maailmanmestari

Yhteinen isänmaamme Suomi ja syntyymäseutuni Kainuu tarvitsevat nyt vahvaa ja osaavaa tekijää ja näkijää. Marisannassa on kykyä ja rohkeutta tarttua vaikeisiinkin ongelmiin ja etsiä niihin oikeat ratkaisut.

Jorma Keränen
Dosentti, Alkio-opiston rehtori emeritus, opetusneuvos

Ääni Marisannalle, mikäli haluat eduskuntaan henkilön, jota on helppo lähestyä ja joka kuuntelee sinua myös vaalien jälkeen. Lisäksi Marisanna tapaa eduskuntatyönsä ohessa aktiivisesti ja oma-aloitteisesti seutukuntansa ihmisiä kuunnellen heidän ajatuksiaan. Henkilökohtaisesti voin todeta, että kysymyksiini olen aina saanut Marisannalta vastauksen asiantuntevasti ja nopeasti.

Tero Alakurtti
FM, Alavuden kaupunginvaltuutettu

 Marisanna on hyvä valinta. Hänellä on kokemusta ja näkemystä mm. maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Tarvitsemme hänenlaistaan tekijää eduskuntaan.

Tuula Rajander
KM, FM, opettaja
Naisten Valmiusliiton Oulun alueneuvottelukunnan pj
Paltamo

Pidetään huoli äänestämällä siitä, että vaalipiiristä osaavien kainuulaisten naisten työ voi jatkua myös keskustan eduskuntaryhmässä.

Veikko Väisänen
emeritus JHTT-tilintarkastaja
Paltamo

Marisanna on jämäkkä pohjoisten asioitten puolustaja. Arvot on kohillaan ja muistaa juurensa. Äänestetään Marisannalle jatkopesti eduskuntatyöhön.

Maire Kela
lähiavustaja
Saarikylä, Suomussalmi

Ylä-Kainuun omat piirteet ja pitkät taipaleet tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Marisannan juuret ovat Suomussalmen Saarikylällä, joten hän ymmärtää alueemme tarpeet luonnostaan. Tämä yhdistettynä raikkaaseen vaikuttamiseen tekevät hänestä meille erinomaisen edustajan.


Olavi Pyykkönen
Apulaisjohtaja, eläkeläinen
Suomussalmi


Olen ilahtunut siitä,että meillä on Marisannan tapaisia nousevia kykyjä tässä kansanliikkeessä, jota on pidetty sivistyspuolueena. Näen Marisannassa valtavan potentiaalin, ja jos alueemme väki toimii oikein, hänestä saadaan pitkäaikainen vaikuttaja erityisesti koulutuksen ja sivistyksen kenttään. Toivonkin, että etenkin Kainuun väki lähtee liikkeelle hyvien ehdokkaiden puolesta.

Hannu Takkula
KM, kansanedustajaehdokas
Europarlamentaarikko 2004-2014

Kuinka turvaamme myönteisen kehityksen Kainuussa ja koko Suomessa? Siihen tarvitaan kokemusta, koulutusta, intoa sekä rohkeutta kantaa vastuu tekemästään työstä. Marisanna on osoittanut eduskunnassa tekemällään työllä yhteisten asioiden eteenpäin viemistä, mikä on luonut edellytyksiä Kainuun positiiviselle kehitykselle. 

Matti Kemppainen
ylikonstaapeli, eläkeläinen
Hyrynsalmi

Marisanna on ollut kansanedustajana aktiivinen ja asioihin hyvin perehtynyt. Hän on aito Kainuun ja kainuulaisten arvojen puolustaja. Haluamme, että maaseutu säilyy elinvoimaisena. Naispäättäjän näkökulmasta on myös tärkeää, että naiset pääsevät osallistumaaan päätöksentekoon. Siksi Marisanna toiselle kaudelle!

Tuula Korvajärvi
Maaseutuyrittäjä, kunnanhallituksen pj,
Paltamo

Marisanna on sinnikäs vaikuttaja ja hän osaa asettaa päämäärän, johon pyrkii. Hän on valmis taistelemaan oikeudenmukaisuuden puolesta, ja ei lannistu vastoinkäymisestä vaan etsii toisen tien viedä asioita eteenpäin. Siinä on nainen, joka on sydämessään ja teoissaan kainuulainen!

Anna-Kaarina Uusitalo
KM, maidontuottaja
Puolanka

Haluan asua Kainuussa. Jotta se on jatkossakin mahdollista, tarvitsemme Marisannan kaltaisia ihmisiä tukemaan laaja-alaisen koulutuksen säilyttämistä ja työpaikkoja lisäävää yrittämistä myös maakunnissa.

Tarja Hyvönen
diplomi-insinööri
Sotkamo

Kainuulaista naisenergiaa eduskuntaan!

Marjo Heikkinen
kauppias
Paltamo

"Kainuun puolestapuhuja" kuvaa Marisannaa hyvin! Minkä hän ottaa hoitaakseen, sen hän myös hoitaa.

Markku Ronkainen
maa- ja metsätalousyrittäjä
Paltamo

Topakka nainen Kaenuusta eduskuntaan!

Kalevi Valtanen
kohde-esimies, vartija
Sotkamo

 

Marisanna on yksi luotettavimmista ja yritteliäimmistä ihmisistä joita tunnen ja hänellä on kyky paneutua asioihin perinpohjaisesti.

Hanna Piirainen
psykologi
Sotkamo

Haluan antaa tukeni sanavalmiille ja nohevalle kaenuulaisemännälle!

Jonna Seppänen
Suomussalmi

 

Marisanna haluaa olla viemässä asioita eteenpäin, eikä tuhlaa energiaa turhasta valittamiseen, vaan tekee yhteistyötä kaikkien kanssa. Hän haluaa olla kehittämässä Kainuuta ja Paltamoa. Minäkin haluan, että lapseni saavat käydä koulunsa kotikunnassaan.

Satu Heikura
opettaja
Paltamo

Marisanna on vankkumaton kainuulainen.

Markku Tolonen
projektipäällikkö, eläk.
Kajaani

Marisanna on tarmokas tahtoihminen, joka hoitaa asiat tunnollisesti maaliin saakka. Hän kuuntelee, mitä pohjoisen väki ajattelee asioista ja toimii sen mukaan käyttäen hyväksi omaa laajaa tietämystään ja verkostoaan.

Pirjo Nuottimäki
yrittäjä, eläkeläinen
Kalajoki

Marisanna Jarva on asiaosaaja, joka tuntee poliittisen vaikuttamisen menetelmät. Hänellä on rohkeutta neuvotella ja halua vaikuttaa. Uskon, että hän on paras henkilö edistämään Kainuun tulevaisuutta uudessa eduskunnassa.

Niko Lappalainen
yrittäjä
Kajaani

Rohkea, osaava ja yhteistyökykyinen.

Tellervo Renko
kouluneuvos, ent.kansanedustaja
Helsink
i

Marisannan tunnen keskustanaisena, jolla on tietoa ja taitoa kansanedustajan tehtävään. Hänen arvonsa ja asenteensa tulevat esille myönteisinä eri tilanteissa ja ihmisten kanssa tapaamisissa. Motivaatio tehtävään on vahva, kampanjakierros on osoittanut tahtoa löytyvän. Täysi tuki Marisannalle!

Eila Jokelainen-Keränen
hoitotyön opettaja
Suomussalmi

Marisanna tarttuu tarmokkaasti asioihin ja vie yhteistyöllä niitä eteenpäin meidän kajaanilaisten, kainuulaisten ja pohjoissuomalaisten hyväksi.

Markku Halonen
yrittäjä
Kajaani

Marisanna on määrätietoinen kainuulaisrouva. Hän on idearikas ja eteenpäin katsova vaikuttajanainen, joka taitaa niin politiikan, yrittämisen kuin perhearjen. Häneltä jos keneltä löytyy tahtoa ja kykyä kansanedustajan vaativaan tehtävään.

Katariina Kemppainen
professori, KTT
Espoo

Haluan äänestää sanavalmista, koulutettua, yrittäjähenkistä ja kuuntelevaa vaikuttajaa. Marisanna on minun valintani!

Anna-Maria Honkonen
myymälänhoitaja
Oulu

Marisanna on aktiivinen, rehellinen, iloinen ja osaava ihminen suurella sydämellä ja isolla ammattitaidolla. Olen ylpeä lapsuudenystävästäni ja suosittelen häntä lämpimästi.

Marjo Huhtala
yrittäjä, pohjoisen kasvatti
Espoo

On Vanha sanonta,"Mitä se hyvejää laittaa akkoja asialle". Kyllä se hyvejää, varsinnihe kun meillä on laittaa asialle nuin tolokku rouva Paltamosta. Kuulkaahan ukot, äänestetäänpä Marisanna asialle Helsinkiin.

Aaro Vitikka
eläkeläinen
Kajaani

Tutustuin Marisannaan liittyessäni Kajaanin Keskustaopiskelijoihin. Marisanna oli tuolloin Keskustaopiskelijoiden valtakunnallisen liiton puheenjohtaja. Hän jäi mieleen asiallisuudellaan, Kainuu-rakkaudellaan, päättäväisyydellään ja käytännön teoillaan. Ihailen sitä tarmoa, millä hän taisteli tuolloin mm. yöjunaliikenteen ja opettajankoulutuksen säilymisen puolesta. Marisannan sydän sykkii aidosti Kainuun valoisalle tulevaisuudelle.

Eeva Tikkanen
opettaja
Helsinki

Marisanna on rehti ja tarmokas nuori nainen, jolle Kainuun ja yleensä Pohjois-Suomen hyvinvointi on sydämen asia. On tärkeää, että saadaan hänet asioitamme hoitamaan.

Eeva Kemppainen
Paltamo

Kannatan Marisannaa toiselle kaudelle Eduskuntaan. Marisanna ajaa pienten kuntien asioita unohtamatta kotikylänsä lapsia, perheitä ja elinoloja. Marisanna pitää pohjoisen ihmisen puolia ja tuo pohjoisen ihmisten ääneen kuuluviin työskennellessään edustajana. Hän on tahto pohjoisesta periksiantamattomalla luonteella.

Hanna Kinnunen-Tolonen
Sosionomi AMK
Paltamo

Marisanna oli oppilaani Vaasan yliopistossa, josta hän on valmistunut hallintotieteiden maisteriksi. Jo ensi kursseilla huomioni kiinnittyi rohkeasti ja perustellen mielipiteitään esittävään Marisannaan. Hänellä on hyviä näkemyksiä ja kyky perustella ajatuksensa. Aktiivinen opiskelijapolitikkaan osallistuminenkaan ei sanottavasti häirinnyt opintoja. Lopputyönsä Marisanna teki Kainuun hallintokeilusta poliitikkojen näkökulmasta. Se on tärkeä puheenvuoro. Marisannaa oli ilo opettaa. Hänen kaltaisissaan on Suomen toivo.

Hannu Katajamäki
aluetieteen professori
Vaasan yliopisto

 

Haluan asua Kainuussa. Jotta se jatkossakin on mahdollista, tarvitsemme Marisannan kaltaisia ihmisiä tukemaan laaja-alaisen koulutuksen säilyttämistä ja työpaikkoja lisäävää yrittämistä myös maakunnissa.

Tarja Hyvönen
diplomi-insinööri
Sotkamo

 

Eduskunnassa tarvitaan erilaisia henkilöitä, niin vanhempia kuin nuoria. Mielestäni Marisanna Jarva edustaa ansiokkaasti nuorta sukupolvea. Tulevaisuutta rakennetaan tulevalle sukupolvelle. Marisanna hallitsee tämän päivän haasteet ja on tuomassa uusia ajatuksia asioiden hoitoon. Marisannan sitkeys ja päättäväisyys ovat tämän päivän mediamyllytyksessä hyviä ominaisuuksia, samoin asioiden eteenpäin viemisessä. Äänestämällä varmistamme kainuulaisten vahvan vaikuttamisen eduskunnassa. Paltamolaisena luotan Marisannan osaamiseen ja olen tukemassa häntä eduskuntaan.

Markku Väisänen
kiinteistönhoitaja
Paltamo

Marisannan asiantuntemusta viedä asioita eteenpäin voi vain ihailla. Hän on aina valmis jakamaan osaamisestaan ja tiedoistaan myös muille. Marisanna kuuntelee ja ottaa kanssaihmiset aidosti huomioon. Hän on valmis oppimaan uutta, vaikka mielipiteissään pitää vahvasti perustellun linjansa.

Outi Hyvönen
Oulu

Yliopistossa opiskellessamme Marisannalta opin, että politiikan tekeminen on useimmiten todella hauskaa ja rentoa. Lisäksi opin sen, kuinka asioita tapahtuu ja kuinka asioita voi laittaa tapahtumaan!

Heli Siirilä
HTM, Marisannan opiskelu-, kämppä- ja ylioppilaskuntakaveri
Vaasa/Alajärvi

Tutustu minuun ja vaikuttamiini asioihin!

Kuka on Marisanna?

Marisanna kuvina!

Kuvagalleriaan!

Tilaa uutiskirje!

Ota yhteyttä!